Gericht Op Oplossing wordt een vaste mogelijkheid bij rechtbank Amsterdam

In 2015 begon de rechtbank Amsterdam met de pilot ‘Gericht Op Oplossing’ (GOO). Dit betreft geschilbeslechting in civiele zaken door middel van een kortlopende procedure waarbij partijen tot een definitieve gerichte oplossing komen. Het is een dusdanig groot succes gebleken dat de rechtbank Amsterdam heeft besloten om dit als vaste mogelijkheid aan te bieden. 

Door Julia Verschoor

De bedoeling van de GOO is dat partijen samen tot een oplossing komen. Beide partijen moeten hieraan willen meewerken en moeten bereid zijn om aandacht te besteden aan relevante achterliggende geschilpunten en belangen. Van tevoren moet er bereidheid zijn om na te denken over mogelijke oplossingen.

De behandelend rechter ondersteunt het gezamenlijke doel: samen tot een oplossing komen. Tijdens de zitting worden de geschilpunten en belangen behandeld. Daarnaast moet de rechter voldoende informatie aangeleverd krijgen zodat hij een uitspraak kan doen indien er geen oplossing wordt bereikt.

De GOO-behandeling bestaat uit de volgende fasen:

  1. Inventarisatie bekendheid doel GOO-behandeling bij partijen
  2. Pleidooi (10 minuten per advocaat)
  3. Rechter stelt vragen
  4. Schorsen zitting zodat partijen zich kunnen voorbereiden op volgende fase
  5. Rechter vraagt naar de beleving van partijen en onderzoekt de achterliggende belangen van partijen
  6. Na inventarisatie zet de griffier de belangen op een flip-over
  7. Onderhandelingsfase (op de gang of onder begeleiding rechter)
  8. Schikking getroffen: schikking vastleggen in proces-verbaal, of
  9. Geen schikking: proces-verbaal opmaken n.a.v. fase 3 en zaak naar de rol verwijzen voor vonnis

Een misverstand is dat de procedure gezien kan worden als mediation. De rechter is namelijk verplicht om een oordeel te geven als er niet tot een schikking gekomen wordt. Tevens mag de rechter een voorlopig oordeel vellen om ervoor te zorgen dat de onderhandelingen beter lopen. Tot slot mag de rechter niet met één van de partijen apart gaan praten en is hij gebonden aan de regels neergelegd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.