Gemeente kan wonen in recreatiewoning toestaan

Omtrent het permanent bewonen van recreatiewoningen is reeds veel te doen geweest. Het is interessant om dit toe te staan als een recreatiepark niet vitaal is. Hiervoor is nu een kwaliteits- en afwegingskader ontwikkeld.

Door Bo Geurts

Het kader moet gemeenten helpen bij het verzamelen én wegen van de informatie om de toekomst van een niet-vitaal vakantiepark te bepalen. Vier domeinen: economie/recreatie, ruimtelijke ordening, sociaal-maatschappelijk en veiligheid, leveren informatie die relevant is voor de toekomst van het vakantiepark. Met deze informatie kan de gemeente vervolgstappen voor het park bepalen.

Naast het toestaan van permanente bewoning in enkele recreatiewoningen, kan ook het gehele park worden getransformeerd. Hiervoor heeft de gemeente expertise nodig. Het pas ingestelde Expert- en Aanjaagteam Vakantieparken kan daarvoor worden ingeschakeld. Dit team helpt bijvoorbeeld bij ingewikkelde eigendomssituaties, vraagstukken over leefbaarheid, kwetsbare bewoners en ruimtelijke ordening.

Actie-agenda

Het nieuwe kader is een resultaat uit de Actie-agenda Vakantieparken. Het doel van deze actie-agenda is om te kijken hoe niet-vitale vakantieparken kunnen bijdragen aan de regionale economie en de huidige woningmarkt. Het is afwachten in hoeverre dit kader hieraan kan bijdragen. Maar gezien dat onder de Omgevingswet naast een persoonsgebonden omgevingsvergunning voor het permanent bewonen van een recreatiewoning, ook een objectgebonden omgevingsvergunning kan worden verleend, lijkt het wel aangewezen om meer permanente bewoning toe te gaan staan.