Gemeente Amsterdam wil meldplicht feestverlichting

“De lampjes geven sfeer in deze donkere dagen. Gezellig. Maar ze kunnen ook te opvallend of druk zijn. Nieuwe regels zorgen voor balans,” schrijft de gemeente Amsterdam in een nieuw voorstel, waarin zij voornemens is om de regels voor feestverlichting in Amsterdam te veranderen. Als de plannen doorgaan, zou je vanaf volgend jaar (uitbundige) feestverlichting digitaal moeten aanmelden bij de gemeente. Ook andere nieuwe regels zouden feestverlichting in onze hoofdstad beter moeten reguleren.

Door Gracièla van Duinkerken

Op dit moment is de situatie in Amsterdam al zo dat er voor feestverlichting langs of boven de openbare weg of aan een gevel officieel een vergunning aangevraagd zou moeten worden op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 4.5 APV, lid 1).  Onder ‘op of aan de weg’ vallen ook objecten die zich niet daadwerkelijk op of boven de weg bevinden, maar die wel een relatie hebben met de openbare weg of een uitstraling hebben naar de weg, waaronder feestverlichting. Het college van B&W heeft het voornemen om deze vergunningsplicht op te heffen voor feestverlichting door deze vorm van verlichting aan te wijzen als een voorwerp waarvoor geen objectvergunning nodig is. Dit zou voor minder papierwerk voor bewoners en ondernemers moeten zorgen. Wel zou nog steeds voor grote verlichte objecten in de openbare ruimte, zoals een kerstboom, rendier of feestverlichting in bomen, nog steeds een vergunning aangevraagd moeten worden.

Invoeren van een digitale meldplicht

Het afschaffen van de vergunning mag dan wel voor minder papierwerk zorgen, maar daar komt wel een meldplicht voor feestverlichting in de openbare ruimte voor terug. In het beleidsvoornemen van het college van B&W is te lezen dat voor eenieder een plicht geldt om feestverlichting aan te melden als er op een pand of woning meer dan één vierkante meter aan lampjes hangen óf als de feestverlichting meer dan tien procent van de gevel bedekt. Bewoners dienen in zo’n geval hun versiering bij de gemeente te melden en moeten zelf zorgen dat hun feestverlichting voldoet aan de dan geldende regels. Deze nieuwe regels zouden voor meer balans moeten zorgen. Feestverlichting kan volgens de gemeente namelijk ook té opvallend of té druk zijn.

Overige algemene en aanvullende regels

Er zullen ook algemene regels opgesteld worden die  de periode bepalen waarin de verlichting mag hangen en op welke tijdstippen de lichtjes mogen branden.  Voor het centrum van Amsterdam worden extra regels ingevoerd ter bescherming van het “historische straatbeeld”. Deze regels gaan over de vorm, uitstraling of kleur van de feestverlichting, zodat de verlichting bijdraagt aan het straatbeeld en het straatbeeld niet verstoort.

De plannen zijn er nog niet doorheen en gaan pas op zijn vroegst volgend jaar in. Amsterdammers kunnen tot 21 februari 2021 hun mening geven over deze plannen via een inspraakprocedure.

Bekijk ook onze XL Cadeaugids voor de feestdagen!