Gelijk loon voor gelijk werk?

In de VS heeft de federale rechtbank in Californië onlangs beslist dat een werkgever een vrouw lager loon mag geven dan een man voor hetzelfde werk, mits ze in haar vorige functie ook minder geld kreeg. Deze beslissing lijkt misschien curieus, maar ook in Nederland krijgen mannen en vrouwen geen gelijk salaris voor hetzelfde werk.

Door Jolein Rijkers

De beslissing van de Amerikaanse rechter dat een vrouw minder mag verdienen dan een man, leidde tot veel kritiek in de VS. “Dit is een stap in de verkeerde richting”, stelt Deborah Rhode, die lesgeeft in wetgeving over gendergelijkheid aan de Standford Law School. “Discriminatie blijft hierdoor in stand”, aldus Rhode.

Het hof rechtvaardigde haar beslissing door een uitspraak uit 1982 te citeren. Daarin werd gezegd dat een werkgever zich mag baseren op vorige lonen “zolang er redelijkheid toegepast wordt en [de lonen] binnen het beleid van het bedrijf passen”.  Met de nieuwe rechtspraak wordt een vorige beslissing teruggedraaid. De rechter in die zaak stelde dat het lagere salaris dat vrouwen bij vorige functies betaald kregen niets met hun functioneren te maken heeft, maar met de heersende ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Ook Nederland kent nog steeds loonverschil tussen man en vrouw. Vrouwen verdienen hier gemiddeld 16 procent minder dan hun mannelijke collega’s, zo blijkt uit onderzoek van PricewaterhouseCoopers (PwC). Als dit percentage gelijk zou liggen, nemen de inkomsten van werkende vrouwen in Nederland toe met 30 miljard euro, zo blijkt uit de ‘Women in Work’-index van PwC. Volgens Velthuijsen, hoofdeconoom PwC, is “de oorzaak deels te vinden in het feit dat veel Nederlandse vrouwen in deeltijd werken. Minder werken betekent vaak ook een minder snelle loonstijging”.

Terwijl in de VS en Nederland de verschillen in salaris tussen mannen en vrouwen nog steeds aanwezig zijn, is dat in IJsland niet meer het geval: Daar is het sinds dit jaar strafbaar om een man meer te betalen dan een vrouw voor hetzelfde werk.