Geen verplichte IQ-test voor basisschoolleerlinge

De vader die een IQ-test voor zijn dochter eiste, viste maandag bij de Haagse rechtbank achter het net. Hij vroeg eerder bij de school van het meisje om een test omdat ze sinds de scheiding van haar ouders wisselende studieresultaten liet zien.

Volgens de vader was de IQ-test nodig om het meisje, dat onlangs groep 8 afrondde, van een passend schooladvies te voorzien. Eerder zou de school de test hebben toegezegd, maar dit kon de vader voor de rechter niet aantonen. Ook stemde de moeder van het meisje niet in met een dergelijke test.

Verder eiste de vader afgifte van diverse stukken over de schoolresultaten en het definitieve schooladvies. Ook deze vordering werd afgewezen, omdat hij de betreffende stukken al in zijn bezit zou hebben.

Het meisje kreeg in groep 7 als voorlopig schooladvies VMBO-B/K, wat na het afleggen van de Cito-toets werd aangepast naar VMBO-K. Volgens de rechtbank is de uitslag van deze toets leidend en zouden de resultaten van een IQ-test hier niets aan veranderen.

De hele uitspraak is hier te lezen.

Lees ook: Vader moet alimentatie betalen voor ontvoerd kind