Geen recht meer op partneralimentatie voor een vervelende ex

Eenieder kent de horrorverhalen van de zogenoemde vechtscheidingen vast wel. Vaak draait het allemaal om één ding: geld. In onderstaand bericht wordt daarom ingegaan op partneralimentatie en de vergaande consequentie van het gedrag van een vervelende ex-partner.

Door Julia Verschoor

De basis van betaling tot alimentatie is de verplichting van ouders en partners om tijdens het huwelijk voor elkaar te zorgen. De wetgever bepaalt in art. 1:157 e.v. BW dat er een onderhoudsplicht geldt. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de behoefte van de onderhoudsgerechtigde en de draagkracht van de onderhoudsplichtige. Ik vind deze bepaling overigens wel wat achterhaald, maar dat terzijde.

In de meeste gevallen levert deze bepaling niet echt veel problemen op, maar hoe zit dit met een ex-partner die de ander dusdanig treitert en zwartmaakt dat hij niet meer normaal kan functioneren? Het lijkt dan niet redelijk om van de ander te vergen dat hij de vervelende ex-partner onderhoudt.

Het Hof oordeelt op 13 april 2016 voor het eerst over deze kwestie. Het Hof vindt dat in dit geval de vrouw zich grensoverschrijdend heeft gedragen jegens de man en dat daarmee de lotsverbondenheid is verbroken. Volgens de man heeft haar gedrag ervoor gezorgd dat de kinderen uit haar huis zijn geplaatst en uiteindelijk bij hem zijn geplaatst. Hierdoor escaleert de situatie. De vrouw valt de man meerdere malen aan en maakt hem zwart. De vrouw ging zelfs zo ver dat zij de burgemeester verzocht om de man in bewaring te stellen. Tevens heeft de vrouw de werkgever van de man meerdere malen benaderd om hem af te schilderen als psychopaat. Dit heeft ervoor gezorgd dat hij door zijn werkgever is overgeplaatst en zeer veel stress ondervindt.

In slechts uitzonderlijke gevallen kan worden aangenomen dat lotsverbondenheid tussen ex-partners is beëindigd. Daarbij geldt als criterium dat er voldoende feiten of omstandigheden moeten zijn waaruit blijkt dat levensonderhoud niet langer gevergd kan worden. Enkel grievend gedrag is daarvoor niet voldoende. Gezien het onherroepelijke karakter van beëindiging van partneralimentatie zal de rechter dit altijd terughoudend moeten toetsen. Het structurele karakter van het gedrag van de vrouw, de aard daarvan, de omvang van de valse beschuldigingen en het zwartmaken zorgen voor een buitenmenselijke druk die de man wordt opgelegd. Het Hof oordeelt daarom dat er niet langer in alle redelijkheid van de man gevergd kan worden dat hij de vrouw onderhoudt.

De volledige uitspraak lees je hier.