Geen publicatie geslaagdenlijst zonder toestemming door nieuwe privacywet

Vorige week woensdag kregen de examenkandidaten hun uitslagen te horen. Traditiegetrouw de examenuitslag in de krant of op de website van de school zit er dit jaar echter niet in. Door de nieuwe Europese privacywet, die 25 mei jl. van kracht is gegaan, mogen scholen geen namen van leerlingen doorgeven zonder toestemming van de leerlingen zelf.

Door Liza Ovsyanko

Er is een nieuwe wet omtrent persoonsgegevens en voor veel scholen betekent dit een dilemma tussen vasthouden aan traditie en het houden aan regels. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) verplicht instanties zoals scholen informatie van leerlingen nog beter te beschermen. De gegevens waarover het gaat zijn persoonsgegevens: hier is sprake van wanneer het gegeven een persoon identificeert of kan identificeren. Namen en foto’s vallen hieronder en deze gegevens doorgeven aan kranten of zelf publiceren op de website is niet meer toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van de leerlingen in kwestie. Wie hier zich niet aan houdt kan een boete opgelegd krijgen door Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De toezichthouder van de AP laat weten dat de nieuwe privacywet publicatie niet in de weg hoeft te staan. Wanneer de scholen een mailtje sturen aan de geslaagden met de vraag of ze het goed vinden om ook in de krant te staan met een felicitatie, dan kan een antwoord hierop voldoende zijn als toestemming. Leerlingen van zestien jaar of ouder mogen zelf tekenen voor toestemming, maar sommige leerlingen zijn nog geen zestien op het moment van slagen. In zo’n geval is toestemming van de ouders vereist, maar niet alle ouders reageren op de mails.

Verschillende scholen hebben geen gegevens met de krant gedeeld. Omdat de grenzen van de AVG nog vaag zijn, wagen veel scholen toch maar een gok en publiceren zij de geslaagdenlijst wel. Ouders en examenkandidaten verwachten de jaarlijkse publicatie van de geslaagden en veel scholen verwachten dat alle ouders toestemming zouden geven.

De AP meldde eerder dat zij te weinig mensen heeft om de nieuwe wet overal te handhaven. Zij zal vooral in actie komen als er een klacht binnenkomt over een organisatie en zal dan vermoedelijk eerst een waarschuwing geven. Veel scholen geven aan dat zij nu voortaan aan het begin van het schooljaar om toestemming voor publicatie gaan vragen om aan de AVG te voldoen.