Geen ‘prison groupies’ meer met verbod op nieuwe liefdes voor levenslang gestraften in Denemarken

Het Deense kabinet wil met een wet voorkomen dat levenslang gestraften vanuit de gevangenis beginnen aan een nieuwe liefdesrelatie. Met dit wetsvoorstel zouden gedetineerden tijdens de eerste tien jaar van hun gevangenisstraf alleen contact mogen hebben met bestaande geliefden en familieleden.

Door Gracièla van Duinkerken

De Deense minister van justitie Nick Haekkerup hoopt zo de opkomst van prison groupies, trouwe ‘fans’ die intieme relaties zoeken met bekende gevangenen, af te remmen. Aanleiding is de onthulling geweest dat een 17-jarig meisje het probeerde aan te leggen met Peter Madsen, de man die in 2017 de Zweedse journalist Kim Wall om het leven bracht aan boord van zijn zelfgebouwde duikboot. Zij werd smoorverliefd op hem.

Het 17-jarige meisje, in Deense media wel omschreven als een ‘groupie’, heeft twee jaar lang een briefwisseling met Madsen onderhouden en hem geregeld telefonisch gesproken. Ze werd jaloers toen hij vorig jaar vanuit de gevangenis trouwde met een 39-jarige Russische kunstenares.

Aan dit soort relaties moet een eind komen, zei minister Haekkerup volgens de BBC. Veroordeelde criminelen ‘zouden niet in staat mogen zijn onze gevangenissen te gebruiken als datingcentra of als podium om op te scheppen over hun misdaden‘.

Wetsvoorstel

Het verbod geldt voor de eerste tien jaar dat veroordeelden in de cel zitten. In die periode mogen zij alleen nog maar contact hebben met mensen die ze al voor hun gevangenschap kenden. Daarnaast mag vervroegde invrijheidstelling straks pas aan de orde komen nadat de gevangenen tien jaar van hun straf hebben uitgezeten. Nu ligt de grens nog bij twee of vier jaar, afhankelijk van het misdrijf.

Ook bevat het wetsvoorstel beperkingen voor het optreden van langgestraften in de media. Ze mogen hun daden bijvoorbeeld niet meer bespreken op social media of in podcasts. Madsen was weliswaar veroordeeld voor de moord op Kim Wall, maar legde pas een bekentenis af in een vorig jaar uitgezonden documentaire.

In strijd met mensenrechten?

Het Deense parlement staat in meerderheid achter het wetsvoorstel. De wet zou al begin volgend jaar van kracht kunnen worden. Verschillende belangenorganisaties onderzoeken of de wet niet in strijd is met het Europese mensenrechtenverdrag. Jens Elo Rytter, professor internationaal recht aan de Universiteit van Kopenhagen, vertelde de Deense tabloid BT dat het wetsvoorstel ‘het recht van gevangenen op een privéleven zou verstoren’ en daarmee niet verenigbaar zou zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 

De wet is al goedgekeurd en zal naar verwachting op 1 januari 2022 van kracht worden.