Geen notaris meer bij huwelijkse voorwaarden

Als het aan minister Dekker van Rechtsbescherming ligt wordt de rol van de notaris bij het huwelijk beperkt. Het trouwen onder algehele gemeenschap van goederen hoeft dan niet meer via de notaris te geschieden maar kan via een verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie is dit gevaarlijk vanwege het ontbreken van goede voorlichting. De bijbehorende consultatie is onlangs gepubliceerd.

Door Donny Buisman

Minister Dekker hoopt met deze stap het huwelijksrecht te kunnen vereenvoudigen. De kosten voor het echtpaar zullen daarnaast worden verlaagd omdat de relatief hoge notariskosten komen te vervallen. Het zou gaan om honderden euro’s en dit is ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap. Het bijbehorende wetsvoorstel is onlangs voor advies naar verschillende instanties gestuurd. Onder andere de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (hierna: KNB) is om advies gevraagd en heeft aangegeven dat de beoogde verklaring gevaarlijk is vanwege het ontbreken van goede voorlichting.

Vereenvoudiging huwelijk

Het huwelijk staat al langere tijd ter discussie als het gaat om vereenvoudiging. Per 1 januari 2018 trouwen echtparen niet meer automatisch onder gemeenschap van goederen. Het kabinet-Rutte III hoopt door een vereenvoudiging van de procedure en het inkorten op notariskosten echtparen tegemoet te komen. De mogelijkheid om in gemeenschap van goederen te trouwen moet daarbij eenvoudiger en goedkoper worden dan de situatie van vóór 1 januari 2018 voor mensen die niet in gemeenschap van goederen wilden trouwen.

De beoogde verklaring om in gemeenschap van goederen te trouwen kan tot een werkdag voor het huwelijk worden ingediend. Dit kan zowel op papier als digitaal en er komt een modelverklaring voor mensen die gebruik willen maken van deze verklaring. De modelverklaring moet nog worden afgestemd met onder andere de KNB. De KNB schreef onlangs het volgende over het wetsvoorstel:

De KNB wijst op het belang van goede voorlichting over de huwelijksvorm. Een ambtenaar van de burgerlijke stand heeft de kennis niet die een notaris of advocaat wel heeft. De NVvB heeft al bij de KNB aangegeven vooral te willen doorverwijzen in plaats van voor te lichten. Helaas is er geen garantie dat doorverwijzen in alle 380 gemeenten in Nederland op dezelfde manier gaat gebeuren. Daarmee dreigt het gevaar van het verstrekken van onjuiste informatie over een belangrijke beslissing in het leven.