Geen hoofddeksel op pasfoto voor aartsbisschop Kerk van het Vliegende Spaghettimonster

Een opvallende uitspraak deze week bij de rechtbank Noord-Nederland. Verweerder had hierbij eisers aanvraag voor verlening van een identiteitskaart niet in behandeling genomen omdat eiser een pasfoto had aangeleverd die niet voldeed aan de eisen conform artikel 28 Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001. De reden? De eiser droeg op de foto een vergiet op het hoofd.

Eiser, in het dagelijks leven aartsbisschop van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster, is aanhanger van het pastafarisme. The Loose Canon, het heilige boek van deze religie, beveelt aan om een vergiet op het hoofd te dragen om zo het Vliegend Spaghettimonster te eren. Eiser verklaarde ter zitting dat hij ervoor kiest om het vergiet thuis en bij bepaalde gelegenheden te dragen en op plaatsen waar dit is toegestaan. Ingeval hij cliënten ontvangt – eiser is tevens juridisch adviseur – zet hij vanuit commercieel oogpunt het vergiet af, zo volgt uit r.o. 5.2.

Eiser voert aan dat door verweerder in strijd is gehandeld met het gelijkheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel en het verbod op willekeur, nu eenzelfde pasfotoaanvraag in Eindhoven niet werd gehonoreerd, in tegenstelling tot eenzelfde aanvraag te Den Haag, waar de eerste man rondloopt met een zogenaamd Pastafari ID-kaart.

De uitspraak van de rechtbank is helder. Nu het feitelijke gebruik van het vergiet als hoofddeksel voor eiser niet enkel wordt bepaald door godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen, maar ook commerciële overwegingen en sociale redenen invloed hebben op dat gebruik, is de rechtbank van oordeel dat eiser niet heeft aangetoond dat het pastafarisme het bedekken van het hoofd voorschrijft. Wat betreft de argumenten omtrent schending van het gelijkheidsbeginsel, rechtszekerheidsbeginsel en het verbod op willekeur reageert de rechtbank in r.o. 5.8 kort, maar krachtig: “Gelet op de primaire functie van de pasfoto op de identiteitskaart heeft verweerder geen aanleiding hoeven zien om de door eiser ingediende pasfoto te accepteren.”

De Kerk van het Vliegend Spaghettimonster heeft al aangegeven tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan. “Wij denken dat er grond is voor hoger beroep. Bij elke andere religie wordt het al dan niet altijd dragen van het heilige hoofddeksel niet streng getoetst,” zo vertelt de Kerk aan RTV Drenthe.

De gehele uitspraak is hier te lezen. Meer over de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster vind je hier.