Geelgroen huis niet door rechterlijke keuring

De kogel is door de kerk voor het appeltjesgroene huis in Den Helder. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat de bewoonster van het huis de opvallende kleur moet overschilderen. Met de uitspraak is een eind gekomen aan een jarenlang proces over het geelgroene huis.

Door Winand Kuiper

In 2017 stroomden de eerste klachten binnen bij de gemeente Den Helder over de geelgroene muren van het huis. De buren waren van mening dat de kleur te veel afweek van de andere huizen in de wijk. Daarnaast zou de kleur reflecteren in sommige huizen. Zo klaagde een buurman dat hij last had van een groene gloed in zijn badkamer.

De gemeente stelde de klagende buren in het gelijk en besloot om over te gaan tot handhaving. Het college van burgemeester en wethouders van Den Helder was van mening dat de kleur te veel afweek van andere woningen in de wijk.

Rechtszaak

De bewoonster van het huis liet het er echter niet bij zitten en besloot de beslissing van de gemeente aan te vechten bij de rechter. Nadat de rechter het geelgroene huis met eigen ogen had aanschouwd tijdens een descente, besloot ook hij dat de kleur niet paste in de wijk. De bewoonster werd gesommeerd het huis over te schilderen.

Wederom toonde de bewoonster zich strijdvaardig en vocht de uitspraak van de rechter aan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling benadrukt in haar uitspraak dat het er niet om gaat of de kleur ‘mooi of vrolijk’ is, maar dat het gaat om de vraag of de kleur zodanig afwijkt van de welstandseisen dat sprake is van een welstandsexces. De Afdeling beantwoordt die vraag bevestigend.

Overschilderen

Met de uitspraak van de Afdeling is de bewoonster van het geelgroene huis andermaal gehouden om de kwast ter hand te nemen. Mocht zij dit niet doen, dan kan de gemeente zelf een schilder inhuren en zal de bewoonster moeten opdraaien voor de gemaakte kosten.

Welke kleur het wordt is nog niet duidelijk. De Afdeling heeft de bewoonster een mate van keuzevrijheid in het kiezen van een nieuwe kleur willen geven. Toch zal ze de kleur dit keer wel aan de gemeente moeten voorleggen.

De bewoonster is zelf bang dat het een saaie zwarte of witte kleur zal worden, maar de gemeente Den Helder zegt in een reactie dat zij daar niet bang voor hoeft te zijn. Volgens de gemeente zat het probleem in de intensiteit van de verf die is gebruikt.