De Hoge Raad verwerpt Herstelwet voor belastingheffing box 3

De Hoge Raad heeft bepaald dat de wijze waarop de Belastingdienst vermogens belast nog steeds discriminerend en in strijd met het eigendomsrecht is. 

Door Sjoukje Kraak, bachelorstudent Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden

In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat het box 3-stelsel (vermogensrendementsheffing) onrechtmatig was, omdat de heffing werd gebaseerd op een fictief rendement in plaats van het werkelijke rendement. Gedupeerde belastingbetalers moesten gecompenseerd worden en het Ministerie van Financiën ging aan de slag met het opstellen van de Herstelwet.

Volgens de Hoge Raad blijft de Herstelwet onrechtmatig, aangezien de herstelregeling nog steeds uitgaat van een fictief rendement. De Belastingdienst moet alle belastingbetalers waarvan het werkelijk vermogensrendement lager was dan het vermogensrendement gebaseerd op de herstelwet compenseren. De uitspraak geldt alleen voor beleggers, niet voor spaarders. Beleggers werden benadeeld, omdat er bij de berekening van het rendement geen rekening werd gehouden met de mate van het beleggingsrisico. Een groot risico kan namelijk leiden tot een veel hoger rendement, maar ook een veel lager rendement.

Werkelijk behaald rendement

De boodschap van de Hoge Raad is duidelijk: er hoeft in beginsel alleen belasting betaald te worden over rendement dat werkelijk is behaald. Er ligt al een voorstel klaar voor een nieuw box 3-stelsel waarbij het rendement wordt bepaald aan de hand van het daadwerkelijk behaalde rendement. Doordat het voorstel is opgesteld door het demissionaire Kabinet-Rutte IV, zal de behandeling in de Tweede Kamer moeten wachten totdat het nieuwe kabinet aantreedt.

Ook een gastartikel schrijven? Lees hier meer over de mogelijkheden.