Garantie op garantie

Koop je als consument een roerende zaak bij een professionele verkoper? Dan spreekt men van een consumentenkoop (artikel 7:5 BW). In dat geval zijn een aantal regels van toepassing ter bescherming van de consumenten koper tegen de aanschaf van een non-conform product.

Door Bram de Jong

De verkoper biedt in veel gevallen ook bescherming tegen de aanschaf van een non-conform product in de vorm van een (tijdelijke) garantie. Bij de garantie van de verkoper kan de consumenten koper eventueel ‘extra’ garantie bijkopen.

Bij de aankoop van een wasmachine bij de plaatselijke witgoedwinkel vindt niet zomaar een koop plaats, het is namelijk een consumentenkoop. De verkoper biedt hierbij (fictieve casus) twee jaar garantie. Wat gebeurt er nu wanneer de wasmachine na twee jaar en zes maanden de geest geeft en een kostbare reparatie dient plaats te vinden aan een essentieel onderdeel?

Hiervoor kijken we naar de regels van non-conformiteit in de artikelen 7:17 BW en 7:18 BW. De afgeleverde zaak (lees: wasmachine) moet beantwoorden aan de overeenkomst. De zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst, indien het niet de eigenschappen bezit die de koper mocht verwachten op grond van de overeenkomst voor normaal gebruik.

Wat mag worden verwacht met betrekking tot de levensduur van het product hangt onder andere af van de prijs en de aard van het product, maar ook mededelingen van de verkoper over het product spelen een rol. In het geval van hierboven mag ervan worden uitgegaan dat een wasmachine in ieder geval langer dan twee jaar meegaat. Namelijk wel zo’n tien tot vijftien jaar. De verkoper zal de reparatiekosten moeten vergoeden op basis van de non-conformiteit.

De rechten van een consument bij de koop van een non-conforme zaak eindigen niet na het verstrijken van de garantietermijn die de verkoper stelt. De wet geeft in veel gevallen bredere garantie.

Het bijkopen van garantie is niet gegarandeerd van toegevoegde waarde voor bescherming tegen het verloren gaan van een product. Dit komt simpelweg omdat de wet al (redelijk vergaande) bescherming biedt. Bekijk daarom altijd goed bij ieder product of het bijkopen van garantie het wel waard is.