Franse vleeswarenleverancier voor de rechter gesleept

In Frankrijk is een jongetje van twee jaar gestikt in een stukje knakworst en daaraan overleden. Dit gebeurde al in 2014. Nu, zeven jaar later, wordt de leverancier van de knakworst voor de rechter gedaagd. Dat meldt de Franse nieuwszender France Info.

Door Noortje Figee

De topman van Herta, de vleesleverancier, moet namens zijn bedrijf voor de rechter verschijnen. Het bedrijf wordt namelijk dood door schuld verweten door kennelijk opzettelijke schending van een veiligheids- of voorzichtigheidsverplichting. De ouders van het overleden jongetje willen dat Herta op de verpakking van de knakworsten duidelijker waarschuwt voor het verstikkingsgevaar van de worstjes.

Europese Richtlijn

Letselschade is in Nederland geregeld in Boek 6 Afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek en in Richtlijn 85/374/EEG. In deze Richtlijn heeft de Europese Unie het beginsel van ‘aansprakelijkheid buiten schuld’ vastgelegd. Dit beginsel houdt in dat een consument de producent aansprakelijk kan stellen voor de schade die een consument leidt door een gebrek in het product. Dit gebrek kan inhouden¬† dat een product niet functioneert naar behoren, of, zoals bij het Franse jongetje aan de hand was, niet de veiligheid biedt die een consument van het product mag verwachten.

Er zijn overigens enkele vrijwaringen mogelijk: de producent is bijvoorbeeld niet aansprakelijk als het gebrek is ontstaan nadat het product op de markt is gebracht of als de producent kan bewijzen dat de techniek ten tijde van het ontwikkelen van het product niet ver genoeg ontwikkeld was om het gebrek op te kunnen sporen.

Eerdere veiligheidsincidenten

Overigens heeft Herta al eens eerder voor de rechter moeten komen. In 2012 stikte een driejarig meisje namelijk bijna in een Knacki-Ball, waarna de leverancier een schadevergoeding moest betalen van 150.000 euro aan de ouders van het meisje.  In de zaak over de Knacki-Ball oordeelde de rechter dat het verstikkingsgevaar op de verpakking van de snack niet voldoende duidelijk werd gemaakt.