Forum voor Democratie-leden geroyeerd en geschorst na extremistische uitlatingen op WhatsApp

Forum voor Democratie (FVD) heeft drie leden geroyeerd en drie leden geschorst, nadat deze leden onacceptabele en rechts-extremistische uitlatingen deden in Whatsappgroepen. Het gaat om leden van de jongerenbeweging van de partij, de Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (JFVD).

Door Sophie Karatzas

In april 2020 schreven enkele leden van de JFVD een brief aan het bestuur van de JFVD en het landelijk hoofdbestuur van FVD, waarin ze signaleerden dat leden van de JFVD in verschillende Whatsappgroepen fascistische en antisemitische uitlatingen doen. “Wij maken ons grote zorgen over JFVD-leden die al dan niet openlijk rechts-radicaal gedachtegoed aanhangen. Het gaat daarbij niet alleen om actieve leden, maar ook om leden die bepaalde ondersteunende- of bestuursfuncties hebben en in nauw contact staan met het landelijke bestuur van de JFVD. Het gaat om uitingen die overeenkomen met autoritaire, fascistische en/of nationaalsocialistische denkbeelden, inclusief antisemitisme, homofobie en racistisch imperialisme”, aldus de bezorgde leden.

Volgens de bezorgde leden worden terroristen als Anders Breivik en Brenton Tarrant verheerlijkt in de Whatsappgroepen en werd ook het Horst Wessellied, het partijhymne van nazipartij Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij, als audiobericht gedeeld in één van de groepen. In schermafbeeldingen van de gesprekken, die HP/De Tijd heeft gepubliceerd, zijn verder berichten te lezen als  “antisemitisme mag van mij altijd lieverd”, “ik zou letterlijk iedere ideologie aanhangen die NL weer 95% blank maakt met 0% moslims” en “thnx for the mass shootings”.

Reactie Forum voor Democratie

Het hoofdbestuur van FVD heeft onderzoek verricht naar de radicale uitlatingen. Op 1 mei jl. heeft de partij op Twitter laten weten dat het de gedane uitingen als ‘volstrekt onacceptabel’ kwalificeert, maar dat de uitlatingen voor het merendeel niet onder de verantwoordelijkheid van de partij vallen:  “FVD en JFVD hebben zorgvuldig onderzoek verricht naar een groot aantal uitingen van jongeren in diverse Whatsappgroepen. Sommigen waren lid, anderen niet. Op een enkele uitzondering na, zijn alle berichten verstuurd in WhatsAppgroepen die niet onder verantwoordelijkheid van FVD of JFVD vallen. Wij hadden hier geen zicht op en wisten er derhalve niet van”, schrijft FVD.

De vicevoorzitter van het partijbestuur, Lennert van der Linden, noemt de uitlatingen walgelijk, maar vertelt ook tegen HP/De Tijd dat het hoofdbestuur van de partij geen gedachtenpolitie wil zijn voor dingen die mensen privé doen. Desalniettemin werd één van de betrokkenen die een formele rol binnen de JFVD had, meteen uit zijn functie gezet en is na afloop van het ingestelde onderzoek ook besloten om drie leden te royeren en drie leden te schorsen.