Forse boetes voor Amsterdamse lachgasverkoper

De Amsterdamse lachgasverkoper Deniz Üresin ligt al enige tijd in conflict met de gemeente Amsterdam. Deniz is eigenaar van een bedrijf, genaamd Ufogas, dat met een bakfiets lachgas verkoopt op straat. De gemeente laat weten dat Deniz 100.000 euro aan boetes moet betalen aan de gemeente Amsterdam.

Door Gracièla van Duinkerken

De gemeente wil al langer de verkoop en handel van lachgas aanpakken. De voornaamste aanleiding voor een streng beleid is de vrees voor gezondheidsschade. De aanpak van de verkoop is echter lastig gebleken. Het gebruik ervan is niet strafbaar en sinds 2016 valt het middel niet meer onder de Geneesmiddelenwet, maar onder de Warenwet. Op die manier is lachgas vrij te verkopen en te gebruiken.

Verbod verkoop lachgas

De gemeente stelt zich echter op het standpunt dat bovenstaande niet betekent dat lachgas overal verkocht mag worden. Verkoop zonder vergunning in de openbare ruimte is verboden. En zo werd door de gemeente het verbod op het verkopen van lachgas in september van dit jaar geïntroduceerd, waarbij aan Ufogas een last onder dwangsom werd opgelegd. Voor elke overtreding die Deniz en zijn werknemers zouden begaan door lachgas te blijven verkopen op straat, zou hij tienduizend euro moeten betalen. Ufogas was het niet eens met dit beleid en protesteerde hiertegen. Aanvankelijk zou hij bij het protest gratis ballonnen uitdelen, maar heeft dat uiteindelijk toch niet gedaan.

Na de inwerkingtreding van de last onder dwangsom zijn in korte tijd tien overtredingen geconstateerd, waarmee het maximum van 100.000 euro is bereikt. Volgens een woordvoerder van de gemeente heeft de gemeente afgelopen week het bedrijf Ufogas laten weten dat zij een voornemen van een invorderingsschikking krijgen van in totaal honderdduizend euro. Hij heeft twee weken de tijd om hiertegen in bezwaar te gaan. Eerder liet Deniz  zelf weten dat hij in totaal twee ton aan dwangsommen heeft ontvangen van de gemeente.

Het juridische conflict

Üresin denkt dankzij een lancune in de regelgeving lachgas te kunnen verkopen op straat. Volgens de gemeente is het niet toegestaan om zonder vergunning lachgas te verkopen in de openbare ruimte.  Üresin beaamt dat er niet verkocht mag worden op straat. Üresin zegt echter dat hij juridisch gezien geen verkoper is, maar een bezorger van besteld lachgas. Als koeriersbedrijf vervalt dan de vergunningsplicht. “Als Ufogas niet mag van de gemeente, geldt dat ook voor bezorgbedrijven als Deliveroo, Ubereats of Drinkies”. Volgens Üresin doet hij in wezen niets anders dan deze bedrijven.  Deniz maakt formeel bezwaar tegen de opvatting van de gemeente en denkt dat hij via de rechter gelijk zal krijgen en niet hoeft te betalen. Als de rechter hem gelijk geeft, komen de dwangsommen te vervallen.  Krijgt hij geen gelijk, dan kan de gemeente de dwangsommen innen.

Einde aan verkoop lachgas door Ufogas?

Om te voorkomen dat Ufogas haar ballonnen per bakfiets blijft verkopen in de hoofdstad, is er afgelopen week wederom een nieuwe last onder dwangsom opgelegd. Per nieuwe overtreding moet Üresin nu vijftienduizend euro betalen. Dit bedrag kan oplopen tot drie ton. Het lijkt er niet op dat Üresin zich door de dwangsommen laat afschrikken. In een reactie tegen AT5 laat hij weten niet van plan te zijn de verkoop van lachgas te staken en dat zijn medewerkers gewoon doorgaan.  “Ik stop pas als ik een miljoen euro aan boetes heb” , aldus Üresin.

Wie gaat er gelijk krijgen? Daarvoor zullen wij op rechtszaken moeten wachten, maar ook op minister Grapperhaus. De minister is een verbod op lachgas aan het onderzoeken. Wordt ongetwijfeld vervolgd..