Filmdistributeur heeft geen recht op gegevens illegale downloaders

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 5 november 2019 bepaald dat de Nederlandse filmdistributeur Dutch FilmWorks B.V. (DFW) geen recht heeft op de gegevens van illegale downloaders. DFW was naar de rechter gestapt, omdat het de gegevens eist van illegale downloaders. Deze illegale downloaders hebben allemaal een film gedownload vanaf IP-adressen van Ziggo.

Door Winand Kuiper

In de zaak die voorlag bij het gerechtshof in Arnhem, draaide het allemaal om de film The Hitman’s Bodyguard. DFW is sub-distributeur van deze film in Nederland. Hierdoor is DFW gerechtigd om op te treden tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de film.

DFW eist van Ziggo de gegevens van Ziggo-klanten die tussen 21 december 2017 en 2 februari 2018 de film illegaal hebben gedownload. De illegale downloaders zouden via een IP-adres van Ziggo The Hitman’s Bodyguard hebben gedownload. DFW wil de Ziggo-klanten benaderen en eventueel aansprakelijk stellen, maar Ziggo weigert de NAW-gegevens van haar klanten af te staan aan DFW. Hierop stapte DFW naar de rechter.

De procedure

DFW heeft via een kort geding de klantgegevens opgeëist van Ziggo haar klanten. De distributeur voert aan dat internetgebruikers die The Hitman’s Bodyguard hebben gedownload, een inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht van de makers van de film. Ziggo is daarentegen van oordeel dat haar klanten niet zijn opgewassen tegen het juridische geweld van DFW.  De voorzieningenrechter is het eens met Ziggo.  De rechter stelt vast dat illegaal downloaden weliswaar niet de bedoeling is, maar dat DFW niet voldoende duidelijk heeft gemaakt wat de vervolgstappen zijn van DFW wanneer Ziggo de klantgegevens verstrekt. Op grond hiervan wijst de rechter de vordering van DFW af.

DFW besluit hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter. Ook tijdens dit hoger beroep vangt het Nederlandse mediabedrijf bot. Het hof maakt een afweging tussen het belang van DFW op bescherming van de intellectuele eigendomsrechten en het belang van Ziggo op bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten. Deze afweging valt uit in het voordeel van Ziggo. Ziggo is daarom niet gehouden de persoonsgegevens te verstrekken aan de filmdistributeur.

Het is nog niet bekend of DFW cassatie gaat instellen tegen de uitspraak van het hof.