Extra geboorteverlof voor partners door wetsvoorstel ‘Wieg’

Na de geboorte van zijn of haar kind, heeft de partner van de moeder slechts recht op twee dagen betaald verlof. Naar verwachting zal dit verlof per 1 januari 2019 worden uitgebreid, aangezien op initiatief van Minister Koolmees een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ligt waarin het geboorte- en ouderschapsverlof van partners wordt verlengd.

Door Kirsten Willms

Uit het huidige regeerakkoord blijkt het kabinet een substantiële verlenging van het partnerverlof belangrijk te vinden voor de ontwikkeling van de band tussen de partner en zijn of haar kind. Bovendien vergroot een ruimer partnerverlof de kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt, aangezien dit bijdraagt aan de verdeling van de zorgtaken en het verschil tussen de duur van het verlof van vaders en moeders zal afnemen. Het wetsvoorstel ‘Wet invoering extra geboorteverlof’ (Wieg) is een nadere uitwerking van dit voornemen.

Het verruimde verlof in dit wetsvoorstel houdt in dat de partner recht heeft op geboorteverlof voor de duur van één werkweek met behoud van loon. Dit verlof kan worden opgenomen binnen vier weken na de geboorte. Daarnaast krijgt de partner het recht op vijf werkweken aanvullend verlof met behoud van doorbetaling van 70% van het loon en dit verlof kan in de eerste zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. Tot het achtste jaar van het kind zal de partner het recht hebben om tot zesentwintig werkweken ouderschapsverlof op te nemen. Tijdens dit verlof wordt in de regel het loon niet doorbetaald, maar in veel cao’s is hierin wel voorzien.

Het verruimde verlof is bedoeld voor werknemers die getrouwd zijn met de moeder, een geregistreerd partnerschap hebben, ongehuwd samenwonen of haar kind hebben erkend. Nu hebben zij slechts recht op twee dagen betaald verlof na de geboorte van hun kind. Naar verwachting zal vanaf 1 januari 2019 gebruik kunnen worden gemaakt van het recht op extra verlofdagen na de geboorte van het kind.

En het verlof van moeders? 
Ondanks dat deze wet het recht op verlof van de partner zal uitbreiden, is het verschil met het moederschapsverlof groot. In Nederland heeft de moeder recht op zes weken zwangerschapsverlof voor de geboorte en tien weken bevallingsverlof na de geboorte. Tijdens dit verlof behoudt de moeder het recht op volledige doorbetaling van haar loon. Ook zelfstandig werkende vrouwen mogen gedurende zestien weken zwangerschapsverlof opnemen en hebben recht op een uitkering gedurende deze periode.