Ex-werkgever niet aansprakelijk voor een negatieve referentie

Hoewel het adagium is dat iedereen instaat voor zijn of haar eigen schade, kennen de meeste rechtenstudenten meer dan genoeg soorten aansprakelijkheden. Onlangs stelde een sollicitant zijn ex-werkgever aansprakelijk wegens het mislopen van een baan door een negatieve referentie. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaalde echter dat het belangrijk is dat een ex-werkgever een correct beeld geeft van een sollicitant en dat daarom ook belastende informatie aan de potentiële werkgever moet worden doorgegeven.

Door Donny Buisman

Het volgende was er aan de hand. De sollicitant had gesolliciteerd bij een school voor de functie van invaldocent. De school nam daarom contact op met de ex-werkgever. De ex-werkgever vertelde zelf geen negatieve ervaringen te hebben gehad met de sollicitant tijdens het korte dienstverband. Dit kon volgens de ex-werkgever niet gezegd worden van een andere ex-werkgever, omdat de sollicitant daar was ontslagen en nooit de vereiste verklaring van goed gedrag had aangeleverd.

De sollicitant stapte vervolgens naar de rechter omdat het delen van deze informatie onrechtmatig zou zijn. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden constateert in dit verband dat als een sollicitant in een sollicitatieprocedure zijn ex-werkgever aanwijst als referent, hij daarmee toestemming geeft in het afgeven van gegevens over zijn persoon en over zijn functioneren. Dit moet onafhankelijk worden gezien van de vraag of deze informatie positief of negatief is.

Een ex-werknemer moet dan ook rekening houden met mogelijk negatieve informatie die kan worden verstrekt. Wanneer een sollicitant deze informatie wil uitsluiten, dan kan dit wanneer hij dat expliciet aangeeft bij de ex-werkgever. Wanneer dit wordt gedaan kan de ex-werkgever echter wel beslissen om geen referentie af te geven omdat de juistheid van het beeld van de betrokken persoon in het geding kan komen. Het achterhouden van – negatieve – informatie kan op zichzelf een aansprakelijkheid jegens de potentiële werkgever opleveren omdat er onzorgvuldig wordt gehandeld. Deze aansprakelijkheid volgt naar analogie uit art. 7:656, vijfde lid, BW. Deze bepaling gaat over onjuiste informatie in het getuigschrift. Dezelfde aansprakelijkheid gaat op bij het verstrekken van onjuiste informatie. Om nog maar even een paar aansprakelijkheden te benoemen.