‘Voorkeursbeleid TU Eindhoven gaat te ver’

TU Eindhoven hanteerde een voorkeursbeleid met betrekking tot vrouwelijke sollicitanten om meer vrouwelijke wetenschappers te werven. Het hanteren van een voorkeursbeleid op zich is niet verboden maar moet wel gebeuren onder strikte voorwaarden. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat het beleid van de universiteit te ver gaat.

Door Bibi Santpoort

Volgens de TU Eindhoven zijn er te weinig vrouwelijke wetenschappers in dienst. Door vacatures van alle wetenschappelijke functies de eerste zes maanden alleen open te stellen voor vrouwelijke sollicitanten hoopte de universiteit dit probleem tegen te gaan. Het voorkeursbeleid bleek ook te werken, sinds de invoering zijn er namelijk 52 mannelijke en 48 vrouwelijke wetenschappers aangenomen.

De vraag rees echter of de maatregelen van de universiteit wel zouden passen binnen de Algemene wet gelijke behandeling. Antidiscriminatiebureau RADAR en andere bureaus ontvingen diverse meldingen over het beleid, wat duidt op maatschappelijke verontwaardiging.

Uitspraak College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens deed uitspraak over het voorkeursbeleid in het licht van discriminatie. Deze uitspraak is niet bindend maar kan wel worden gebruikt in rechtszaken. Volgens het College is een voorkeursbeleid hanteren op zich niet verboden, maar moet het beleid wel voldoen aan strikte voorwaarden. Zo moeten eerst alle lichtere middelen worden ingezet om een betere spreiding te krijgen en moet er een belangenafweging plaatsvinden waarbij zowel de vrouwelijke als mannelijke belangen moeten worden afgewogen.

Het College vond de periode van de mannelijke uitsluiting van zes maanden te ver gaan. Ook vond zij dat de universiteit niet duidelijk kan uitleggen waarom het voorkeursbeleid voor alle wetenschappelijke functies geldt en niet alleen voor de faculteiten waarbij het probleem tot uiting komt.

In reactie op de uitspraak reageert rector magnificus Frank Baaijens teleurgesteld. Volgens hem ‘leidt meer inclusiviteit tot beter onderwijs en betere wetenschap.’ Maatregelen in het verleden hebben niet tot het gewenste resultaat geleid en dit beleid wel. De universiteit wil zich echter nog wel blijven inzetten voor een betere genderbalans en zal de uitspraak bestuderen om haar beleid eventueel aan te passen.