Europese Unie wil loonkloof verkleinen

In Europa verdienen vrouwen nog altijd minder dan mannen bij gelijkwaardige functies. Daarom heeft de Raad van de Europese Unie een richtlijn aangenomen om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen.

Hoewel het verschil in loon sinds 2011 aan het dalen is, verdienen vrouwen gemiddeld dertien procent minder dan mannen. Dit leidt ertoe dat er een pensioenkloof van ongeveer dertig procent is, waardoor vrouwen ook sneller in armoede terechtkomen.

Om hier verandering in te brengen, heeft de Europese Unie een aantal regels opgesteld waarmee er meer transparantie moet komen over het loon van werknemers. Dit begint al bij vacatureteksten en sollicitatiegesprekken; hierin moet worden geïnformeerd over het startsalaris of de loonschaal. Dit inkomen moet aan de hand van objectieve en genderneutrale criteria worden vastgesteld. Werknemers die aangenomen worden, krijgen daarnaast recht op informatie over het gemiddelde salaris van personen in gelijkwaardige functies, zowel van mannen als van vrouwen.

Loonkloof inzichtelijk maken

Naast deze interne transparantie moeten bedrijven ook verslag gaan uitbrengen over de loonkloof in hun organisatie. Bedrijven met meer dan 250 mensen in dienst moeten dit jaarlijks gaan doen, kleinere bedrijven om de drie jaar. Wanneer er minder dan honderd werknemers binnen een bedrijf zijn, geldt deze rapportageplicht niet. Wanneer blijkt dat er een loonverschil is van meer dan vijf procent die niet gerechtvaardigd kan worden, dan moet dit worden hersteld door middel van beloningsevaluatie.

Ook de toegang tot de rechter wordt voor werknemers gemakkelijker. Voorheen moest de werknemer bewijzen dat er sprake was van loondiscriminatie, maar daar komt nu verandering in. Het zal nu aan de werkgever zijn om te bewijzen dat hij niet in strijd handelt met de Europese regels. Als hier niet aan voldaan wordt, kunnen er sancties opgelegd worden. Daarbij krijgt de werknemer recht op volledige uitbetaling van het achterstallige loon.

Het zal echter nog even duren voordat deze regels in werking treden. Een Europese Richtlijn heeft namelijk geen directe werking, maar moet eerst worden omgezet naar nationaal recht. Lidstaten hebben hiervoor twee jaar de tijd. De regels zullen dus uiterlijk in 2026 in werking treden.

Lees ook: Salarisverschil tussen mannen en vrouwen wordt groter, ‘werkgevers aan zet’