Europese Hof van Justitie oordeelt: Airbnb is een informatiedienst

Advocaat-generaal Maciej Szpunar geeft in een advies van 30 april 2019 aan het Europese Hof van Justitie aan dat Airbnb niet als een vastgoedmakelaar dient te worden gezien, maar als een informatiedienst. Derhalve kan een EU-lidstaat niet zomaar de beperkende regels voor het uitoefenen van een vastgoedmakelaardij toepassen. De EU-lidstaat zal namelijk het vrij verkeer van diensten in ogenschouw dienen te nemen.

Door Bo Geurts

Het voorgaande kwam bij het Hof ter sprake omdat een Franse rechter een prejudiciële vraag aan het Hof heeft gesteld over hoe een Airbnb in het licht van Franse regels en EU-regels moet worden uitgelegd. In deze zaak had het Franse Openbaar Ministerie namelijk het hoofdkantoor van Airbnb in Ierland aangeklaagd wegens schending van de wet over vastgoedtransacties.

De advocaat-generaal geeft aan dat Airbnb als een informatiedienst moet worden gezien, omdat het gaat om een dienst waarbij potentiële gasten met verhuurders worden verbonden via een elektronisch portaal en dit in een situatie gebeurd waarin de aanbieder van deze dienst geen controle kan uitoefenen op de essentiële procedures en zaken die nodig zijn voor deze dienst. Om deze reden kan Airbnb dus niet als een vastgoedmakelaar worden aangemerkt.

Het voorgaande betekent dan ook dat een EU-lidstaat niet zomaar met nationale wetgeving mag ingrijpen bij een informatiedienst van een andere EU-lidstaat en dat de wet over vastgoedtransacties niet zonder enige afweging mag worden toegepast. Dit omdat dit het vrij verkeer van diensten kan aantasten. De EU-lidstaat mag enkel beperkingen aan dit vrij verkeerd van diensten opleggen, als dit per individueel geval wordt bekeken. De wet over vastgoedtransacties mag dus niet analoog op een ander geval worden toegepast. Daarnaast is het noodzakelijk dat de Europese Commissie over het opleggen van beperkingen aan een informatiedienst wordt ingelicht. Ten slotte zou een beperking van een EU-lidstaat aan een andere EU-lidstaat alleen mogen worden opgelegd als dit noodzakelijk is om de bescherming van consumenten te verzekeren en als deze beperking niet verder gaat dan noodzakelijk om het beoogde doel te kunnen behalen.

Het advies van de advocaat-generaal verschaft duidelijkheid aan Airbnb omtrent de regels die van toepassing zijn op economische deelplatforms en creëert kansen voor consumenten.

Wanneer het Hof een besluit dient te nemen over bovenstaande kwestie, kan het besluiten om het advies van de advocaat-generaal te volgen of om het naast zich neer te leggen. Echter, aangezien het meer duidelijkheid verschaft en de adviezen van een advocaat-generaal gezaghebbend zijn, wordt ervan uitgegaan dat het bovenstaande advies omtrent de kwalificering van een Airbnb wordt opgevolgd.