Europese Hof van Justitie: matras zonder beschermfolie mag retour

Het Europese Hof van Justitie heeft op 27 maart jl. geoordeeld dat een consument een matras zonder de erbij geleverde beschermfolie mag retourneren.

Door Bo Geurts

Consumenten hebben volgens artikel 9 van richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten het recht om online aangekochte spullen binnen veertien dagen terug te sturen. Echter, volgens artikel 16 van betreffende richtlijn geldt dit om vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne niet voor producten die verzegeld waren en door de koper zijn uitgepakt en zijn gebruikt. Het moet dan echter wel gaan om producten die om redenen van gezondheid of hygiëne definitief niet meer kunnen worden verkocht.

Volgens het Europees Hof is van dat laatste geen sprake: een matras waarvan de verzegeling is verbroken is namelijk niet definitief ongeschikt om te worden verkocht. Dit omdat matrassen in de hotelsector worden gebruikt, er een markt voor tweedehands matrassen bestaat en omdat er de mogelijkheid bestaat om gebruikte matrassen te reinigen. Daarmee kan een matras dus geschikt worden gemaakt voor een nieuwe verkoop. Daarnaast benadrukt het Europese Hof dat een matras, wat het herroepingsrecht betreft, gelijkgesteld kan worden aan een kledingstuk. In de richtlijn wordt voor de categorie kledingstukken uitdrukkelijk voorzien in de mogelijkheid van terugzending na het passen ervan.

De casus

In deze zaak ging het om een consument die een matras had besteld op de website van de Duitse woonwinkel Slewo. De betreffende consument had de beschermfolie van het matras gehaald, maar wilde deze desondanks retourneren. Slewo weigerde daarna het bedrag van het matras terug te geven, met als argument dat de uit de richtlijn voortvloeiende uitzondering op het herroepingsrecht van toepassing is. De winkel stelde beroep in bij het Bundesgerichthof, die in deze zaak aanleiding vond om uitleg (prejudiciële beslissing) te vragen aan het Europese Hof.

In het kort

Het Europese Hof heeft daarop duidelijk gemaakt wat onder de uitzondering op het herroepingsrecht valt en specifiek wat de strekking is van ‘verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken’. Dit begrip moet volgens het Europese Hof eng worden uitgelegd en behelst dus niet matrassen die retour worden gezonden zonder de erbij geleverde beschermfolie. Enkel als een product na verbreking van de verzegeling definitief niet meer kan worden verkocht, geldt de uitzondering op het herroepingsrecht. Dit betekent dus dat de consument in betreffende zaak nog steeds zijn herroepingsrecht kan uitoefenen en dus, na het retour sturen van het matras zonder beschermfolie, zijn geld dient terug te krijgen.