Europees Parlement: 30% aanbod Netflix moet Europees zijn

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een wijziging van een richtlijn voor audiovisuele media. Eén van die wijzigingen bepaalt dat het aanbod van on-demand videodiensten voor minimaal 30% uit Europese werken dient te bestaan. Daarnaast moeten de diensten waarborgen dat die werken aandacht krijgen.

Door Tim van den Belt

Verder dienen de diensten volgens de mogelijk nieuwe richtlijn ook een contributie te leveren aan de makelij van Europese werken. Dit kan door middel van een directe investering dan wel via nationale filmfondsen.

Wanneer een werk precies ‘Europees’ is, staat al in de huidige richtlijn. In artikel 1 lid 1 sub n (e.v.) wordt kortweg aangegeven dat een werk voornamelijk door auteurs en medewerkers van Europese komaf gemaakt dient te worden en dienen de producenten ook Europees te zijn.

Naast bovengenoemde wijzigingen bevat het ook wijzigingen betreffende het aandeel van reclame voor bepaalde diensten, het soort reclame bij kinderprogramma’s en het beter kunnen aangeven van aanstotelijke inhoud.

Het staat allemaal echter nog niet vast. De Europese Raad dient eerst nog diens goedkeuring uit te spreken. Maar naar grote waarschijnlijkheid zal zij instemmen met de wijzigingen.