EU-Hof: Geen ‘zuivelnamen’ op sojaproducten

Sojamelk, tofuboter en vegakaas: allemaal benamingen van sojaproducten die naar oordeel van het EU-Hof niet meer gebruikt mogen worden. Zuiver plantaardige producten mogen in beginsel niet op de markt worden gebracht als melk, room, boter, kaas of yoghurt.

Door Jolein Rijkers

In Duitsland was een rechtszaak aangespannen tegen TofuTown dat vegetarische en veganistische producten maakt met namen als ‘Soyatoo Tofubutter’, ‘Pflanzenkäse’, ‘Veggie-Cheese’ en ‘Cream’. De rechter die de zaak in het Duitse Trier behandelde, heeft het EU-Hof via de prejudiciële vraag om uitleg gevraagd.

Het EU-Hof verwijst in haar antwoord naar de definities van ‘melk’ en ‘zuivelproducten’ volgens Europees recht.Onder ‘melk’ wordt uitsluitend verstaan: het product dat door de melkklieren wordt afgescheiden en bij één of meer melkbeurten is verkregen, zonder dat daaraan stoffen worden toegevoegd of ontrokken. Onder ‘zuivelproducten’ wordt vervolgens verstaan: producten uitsluitend verkregen uit melk. Alleen aan dergelijke producten met een dierlijke oorsprong mogen benamingen als wei, room, boter, karnemelk/botermelk, kaas en yoghurt worden toegekend. Dit mede om de consument te beschermen voor het mogelijke verwarringsgevaar wanneer deze termen ook voor plantaardige producten worden gebruikt, aldus het Hof.2

Het beroep van het Duitse bedrijf op het evenredigheidsbeginsel en het beginsel van gelijke behandeling schoof het Hof met haar beslissing terzijde. Het bedrijf beargumenteert dit onder andere door zich op het standpunt te stellen dat producenten van vegetarische of veganistische vlees- of visvervangers niet onderworpen zijn aan vergelijkbare beperkingen, maar volgens het Hof leidt dit niet tot schending van het beginsel van gelijke behandeling.3

1 – ECLI:EU:C:2017:458, r.o. 3.8.

2 – ECLI:EU:C:2017:458, r.o.  44.

3 – ECLI:EU:C:2017:458, r.o. 50.