EU-commissaris: ‘Nederlands klimaatbeleid is duidelijk onvoldoende geweest’

Nederland gaat het met Europa afgesproken doel van 14 procent duurzame energie in 2020 niet halen. In een interview met NRC heeft EU-commissaris Miguel Cañete gesteld dat de Nederlandse overheid aanvullende maatregelen moet nemen. ‘Het beleid is duidelijk onvoldoende geweest’, aldus Cañete.

Door Rose-Marie Mühren

Cañete bevestigt de constatering die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in januari al deed. Deze instantie constateerde dat de door de overheid gestelde klimaatdoelen niet worden gehaald.

Eis van 14 procent
De Europese Unie wil dat in 2020 20 procent van de energie op een duurzame manier wordt opgewekt. Volgens Cañete lijkt dit haalbaar, maar niet dankzij Nederland. Nederland is op dit moment het land met het grootste gat tussen de huidige situatie en het doel. Elf lidstaten hebben al voor 2020 de eis gehaald, en nog eens tien lidstaten zijn op de goede weg. Zeven lidstaten, waaronder Nederland, zitten echter in de gevarenzone en moeten extra inspanningen doen.

Nederland kreeg van de EU een wettelijke eis van 14 procent: ruim onder het Europese doel van 20 procent. Ook deze 14 procent lijkt Nederland niet te halen. Het percentage opgewekte duurzame energie in Nederland bedraagt volgend jaar namelijk naar verwachting 12,2 procent.

Duurzame energie uit het buitenland
Cañete stelt in het interview met de NRC dat Nederland duurzame energie in het buitenland moet gaan inkopen of produceren om toch de door de Europese wet voorgeschreven doelen te kunnen halen. Cañete heeft hier inmiddels met Minister Wiebes over gesproken.

Wat de consequenties zijn voor Nederland wanneer de doelen in 2020 niet worden gehaald, wil Cañete niet zeggen. Hij beklemtoont wel dat Nederland niet meer tijd zal krijgen om de doelen te halen.

Ambities op lange termijn
Het kabinet heeft het voornemen uitgesproken om in 2030 al een CO2-reductie van 49 procent te realiseren, terwijl de Europese afspraken 40 procent reductie voorschrijven. Cañete heeft zijn bewondering geuit voor deze ambities. Overigens is uit het voornoemde PBL-rapport gebleken dat Nederland vooralsnog achterloopt op deze voornemens.

Minister Wiebes heeft beloofd in april een uitwerking te presenteren van het voorlopige klimaatakkoord. Het definitieve akkoord moet in juni klaar zijn. Het ministerie doet onderzoek naar de mogelijkheden om extra duurzame energie in het buitenland te verwerven, zo laat de woordvoerder van minister Wiebes weten. De minister zal de Kamer hier voor de zomer uitsluitsel over geven.