Erkenning voor ouders van doodgeboren kinderen: registratie is mogelijk

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging die het mogelijk maakt dat ouders hun doodgeboren kind (met terugwerkende kracht) kunnen laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP), een register dat persoonsgegevens bevat van inwoners van Nederland en personen die het land hebben verlaten. Deze wijziging is de wens van een grote groep ouders van wie het kind dood ter wereld kwam.

Door Rose-Marie Mühren

Tot dusver was het zo dat ouders hun overleden kinderen niet konden aangeven. De kinderen hebben op papier nooit ‘bestaan’ en blijven onvermeld in de registers van de burgerlijke stand. Ouders van overleden kinderen hebben de nadrukkelijke wens om doodgeboren kinderen ook te vermelden in de BRP om zo recht te doen aan het feit dat de kinderen geleefd hebben voor de geboorte. Met de voorgemelde wetswijziging wordt tegemoet gekomen aan deze uitdrukkelijke wens. Hoewel er in juridische zin geen sprake is van een geboorte, is het opnemen van de gegevens niettemin gerechtvaardigd.

Weinig tegenstand

Dat de nieuwe wet veel voorstanders kent, bleek al uit de ruim 82.000 handtekeningen onder een petitie in 2016. Destijds werd door de Tweede Kamer al toegezegd dat er gehoor zou worden gegeven aan de oproep.

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met de wetswijziging, zal de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel buigen. De verwachting is dat het voorstel op weinig tegenstand zal stuiten. De meerderheid is namelijk voorstander, zo blijkt uit een eerdere bespreking.