Er komt een Europees verbod op PFAS

Een Europees verbod gaat het gebruik van PFAS aan banden leggen. Dit om ons milieu en onze gezondheid beter te beschermen. 

Door Bo Geurts

Op 15 juli 2021 is het verbod door Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen bij het Europees chemicaliën agentschap (ECHA) aangemeld. Alle schadelijke PFAS stoffen worden door het verbod in één keer verboden.

Hoe het verbod eruit komt te zien en voor welke producten het precies gaat gelden, is nog niet exact bekend. Maar door de aanmelding is in ieder geval de eerste stap gezet om tot een gezond milieu te komen.

Reeds andere maatregelen

De afgelopen jaren zijn steeds strengere eisen gesteld aan het gebruik van PFAS en geldt er al een verbod op PFOA en PFOS. Deze stoffen behoren ook tot de PFAS groep.

Vervolgstappen

De volgende stappen worden komend jaar gezet:

  • Informatie over het gebruik van PFAS wordt geanalyseerd. Het voorstel wordt onderbouwd.
  • Er wordt bekeken voor welke stoffen een uitzondering op het verbod nodig is. Daarna zou het voorstel in juli 2022 kunnen worden ingediend.
  • De wetenschappelijke comités van Europa (RAC en SEAC) bekijken het voorstel. Zij kijken of de maatschappelijke kosten opwegen tegen de voordelen en beoordelen de geschiktheid van alternatieven.
  • Er vindt een consultatie plaats.
  • De Europese Commissie stelt op basis van alle bevindingen een wijziging voor in de lijst van restricties onder de REACH-verordening (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen). De Raad en het Europese Parlement hebben drie maanden om hierop te reageren.
  • Het verbod treedt na een overgangsperiode in werking. Het streven is om het verbod vóór 2025 in werking te laten treden.