Er is nu ook: de lok-bh

De lok-fiets, de lok-auto, de lok-oma en de lok-homo zijn een greep uit de bekende lokmiddelen die door de politie worden ingezet. Een nieuw lokmiddel heeft zich de afgelopen week aan dit rijtje mogen toevoegen: de lok-bh.

Een lokmiddel is een voorwerp of persoon dat wordt ingezet door de politie op plaatsen waar bepaalde vormen van criminaliteit veelvuldig voorkomen. Het doel daarbij is de bestrijding van de aldaar veelvuldig voorkomende criminaliteit. Op een plek waar veelvuldig fietsen worden gestolen, kan dus een lok-fiets worden ingezet. De politie wacht vervolgens af of iemand de desbetreffende fiets gaat stelen, en als dat zo is wordt de dief gearresteerd. De lokmiddelen kunnen worden ingezet als er geen sprake is van een verdenking van een specifiek persoon, maar van een algemene verdenking.

Bh als lokmiddel

Bij een vrouw in Hengelo is veelvuldig ondergoed van haar waslijn gestolen. ’s Avonds hing zij het ondergoed aan haar waslijn op het balkon en de volgende ochtend was het weg. De politie hing camera’s op. Op camerabeelden werd vastgelegd hoe iemand opnieuw lingerie van de waslijn stal. De persoon was echter onherkenbaar op de beelden, waarna de wijkagent vervolgens met het idee kwam om een bh als lokmiddel in te zetten. Er werd een bh gefabriceerd met een zendertje erin. Deze bh werd aan de waslijn van de vrouw opgehangen tussen de rest van haar ondergoed.

En het middel heeft gewerkt. Na een aantal nachten sloeg de dief weer toe en door middel van het zendertje kon de politie een man op een fiets aanhouden. In zijn fietstassen zat een hoop lingerie, waaronder ook de lok-bh. Ook bij hem thuis werd een tas aangetroffen met lingerie welke niet allemaal van de vrouw was die de aangifte had gedaan.

Lokken mag, uitlokken niet

Bij de inzet van lokmiddelen is van belang of de verdachte niet is gebracht tot handelingen waarop diens opzet van te voren niet was gericht. Dit wordt ook wel het Tallon-criterium genoemd. Er dient gekeken te worden of van het lokmiddel objectief gezien een uitlokkende werking uitgaat. Het inzetten van een lokmiddel is dan niet gerechtvaardigd.  Het lokmiddel mag geen afwijking meebrengen ten opzichte van de gewone situatie ter plaatse. Dan zou de politie namelijk een gelegenheid scheppen die er normaal niet is en ”maakt de gelegenheid de dief”.

Bij het inzetten van de lok-bh werd aan dit criterium voldaan door een bh met zender te ontwerpen die niet uit de toon viel van het ondergoed van het slachtoffer. Er werd met de lok-bh dus geen afwijkende situatie gecreëerd.

En nu?

Inmiddels heeft zich een tweede slachtoffer van lingerie-diefstal in Hengelo gemeld. Zij woont op 5 minuten afstand van het eerste slachtoffer, maar er moet nog onderzocht worden of dezelfde dader hiermee te maken heeft.

Zou Hengelo nu, na het inzetten van de lok-bh en het oppakken van de dader, rustig hun lingerie aan de waslijn kunnen laten drogen?