Er gaat 90 miljoen euro extra naar de grootste wetswijziging sinds 1848

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onlangs aangekondigd 90 miljoen euro extra uit te geven aan de nieuwe Omgevingswet. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakte dit bedrag vrij om de wet per 1 januari 2021 te kunnen invoeren. De Omgevingswet zou oorspronkelijk dit kalenderjaar in werking treden.

Door Donny Buisman

Die datum zou al volgens het vorige kabinet niet gehaald worden en daarom is besloten de invoering uit te stellen tot 2021. Toenmalig minister Schultz van Infrastructuur en Milieu waarschuwde destijds dat ook deze datum niet zeker is. De invoering van de wet lag voorheen bij het ministerie van Infrastructuur maar is bij de kabinetsformatie overgegaan naar het ministerie van BZK. Het gaat om de grootste wetswijziging sinds 1848. Er moeten 26 wetten ineen worden geschoven om bijvoorbeeld het vergunningenstelsel toegankelijker te maken voor bedrijven en burgers.

Toenmalig minister Schultz kondigde vorig jaar al aan dat de planning van de Omgevingswet opnieuw moest worden bezien. De nieuwe datum is in goed overleg met de provincies, gemeenten en waterschappen vastgesteld en heeft geen gevolgen voor de einddatum van de transitie van eind 2029. De planning zal elk jaar worden getoetst en dan wordt er beoordeeld of er nog extra inspanningen nodig zijn om de datum van 1 januari 2021 te realiseren. Een scriptie over de ‘nieuwe’ Omgevingswet is dus tot in ieder geval 2029 mogelijk.