Einde bierfiets?

Naar aanleiding van een petitie, opgesteld door de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, heeft de Amsterdamse burgemeester Van der Laan op 28 september jl. besloten dat de bierfiets in het centrum van onze hoofdstad verboden wordt. De voornaamste redenen zijn de mate van overlast en de verkeershinder die veroorzaakt worden door de bestuurders van de bierfiets.

Door Bram de Jong

De petitie, die op 28 juni 2015 aan burgemeester Van der Laan en de gemeenteraad van Amsterdam werd overhandigd, is in totaal meer dan zesduizend keer ondertekend.

De bijbehorende motivaties spreken voor zich. Enkele voorbeelden:
“Het maakt de stad lelijk. Het wordt zo een pretpark!”
“Niet leuk, geen meerwaarde.”
“Toeristen op fiets zonder bier in de binnenstad al tergend genoeg zijn…”

Al sinds 2009 zet de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad zich in voor een algemeen verbod van de bierfiets in het Amsterdamse centrum. Want Amsterdam is niet “verworden tot een toeristisch pretpark zoals veel andere oude binnensteden in de wereld. Dat is een groot goed dat verdedigd dient te worden”.

Per 1 januari 2017 zal het vernieuwde artikel 2.17A, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Amsterdam in werking treden. Burgemeester Van der Laan overweegt: “Sinds 2014 is getracht met de exploitanten van bierfietsen tot afspraken te komen over het zelf terugdringen van overlast. De exploitanten hebben verschillende maatregelen getroffen met als gevolg dat de overlast deels is afgenomen. Ondanks deze ontwikkeling geeft de exploitatie van bierfietsen mij aanleiding om gebieden aan te wijzen waar de fietsen niet geëxploiteerd mogen worden. Tot en met augustus 2016 zijn er 63 meldingen binnen gekomen bij de gemeente over overlast veroorzaakt door mensen op een bierfiets. Dit is een toename van 27 meldingen ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Deze maatregel acht ik dan ook noodzakelijk om de aanhoudende overlast en verkeershinder, die een direct gevolg zijn van de exploitatie van deze groepsfietsen, verder te kunnen terugdringen.”

Het verbodsgebied zal in beginsel voornamelijk gelden voor de Haarlemmerbuurt en de Westelijke Grachtengordel. Daarnaast zijn ook delen waar de groepsfiets snel voor verkeershinder kan zorgen aan het verbodsgebied toegevoegd, denk aan het stationsgebied, de Jordaan, postcodegebied 1012, een deel van de Oostelijke binnenstad en de omgeving rond uitgaansgebieden. De gemeente Amsterdam is zich ervan bewust dat de verkeershinder door dit verbod naar andere gebieden in de stad zou kunnen verplaatsen. Dit zal dan ook gemonitord worden. Gevolg hiervan is dat het verbodsgebied kan worden uitgebreid.

Helaas dus voor sommigen, zoals het er nu naar uit ziet zit fietsen op de bierfiets in het centrum van Amsterdam er straks niet meer in. Maar de bestuursrechter is kritisch. Vier exploitanten hebben om een voorlopige voorziening verzocht, aangezien de bodemprocedure pas in december dient en de uitspraak dan pas zal volgen als het verbod al van kracht is. Jobien Monster, juridisch vertegenwoordiger van de exploitanten, stelt “iets totaal verbieden is natuurlijk wel het andere uiterste.” Zij zal zich hier tegenover de rechter echter niet op beroepen, het gaat haar vooral om de onrechtmatigheid van het besluit.

Die voorlopige voorziening is er uiteindelijk ook gekomen, waarbij de voorzieningenrechter het besluit van de burgemeester heeft geschorst. In de loop van 2017 zal duidelijk worden of het besluit om een groot deel van het Centrum aan te wijzen als verbodsgebied, al dan niet van kracht zal worden.