Eerste kamer stemt tegen wetsvoorstel vaccinatie kinderopvang

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel vaccinatie kinderopvang van D66 verworpen. Het wetsvoorstel zou kinderopvangcentra meer mogelijkheden bieden om ongevaccineerde kinderen te weigeren. In 2020 werd het wetsvoorstel nog door een ruime meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen, maar wegens fundamentele kritiek van de Eerste Kamer is het wetsvoorstel van de baan.

Door Gracièla van Duinkerken

Bijna de hele Eerste Kamer heeft het initiatiefwetsvoorstel van D66 om kinderopvangcentra het recht te geven om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren, verworpen. Alleen D66 zelf stemde voor. Het doel van het wetsvoorstel was om de kinderopvangcentra veiliger te maken met het oog op de gezondheid van kinderen. Ouders zouden kunnen kiezen voor kinderdagverblijven waarvan ze zeker weten dat andere kinderen daar ook gevaccineerd zijn.

Tijdens het debat over het wetsvoorstel in de Eerste Kamer was een flink aantal fracties niet overtuigd van het nut en de noodzaak van het wetsvoorstel. Zij spraken hun zorgen uit over de inbreuk op de grondrechten van ouders en kinderen wanneer zij worden gevraagd naar de vaccinaties van de kinderen. Ook vroegen zij zich af of het wetsvoorstel wel zal leiden tot het verhogen van de vaccinatiegraad.

Eerste Kamerleden vielen ook over het wetsvoorstel omdat in de wettekst werd gesproken over ‘het Rijksvaccinatieprogramma’, waardoor crèches of buitenschoolse opvanglocaties nu ook medewerkers of kinderen zonder coronavaccinatie kunnen weigeren. Dit ging de partijen in de Eerste Kamer te ver, omdat het ervoor kan zorgen dat er verschil ontstaat tussen de opvang van kinderen die wel en niet tegen corona zijn gevaccineerd.

Initiatiefnemers wilden de wettekst met een zogeheten ‘novelle’ aanpassen en daarmee tegemoet komen aan de kritiek die de Eerste Kamer had.  Hierdoor zou duidelijk worden dat crèches alleen kinderen of medewerkers mogen weigeren die de basisvaccinaties tegen kinderziektes zoals rode hond en mazelen niet hebben gekregen. Het wetsvoorstel zou niet zien op medewerkers of kinderen die niet gevaccineerd zijn tegen COVID-19.

Het voorstel om het wetsvoorstel te wijzigen mocht echter niet meer baten en het wetsvoorstel is verworpen. Paul van Meenen, Tweede Kamerlid voor D66 en een van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel, laat weten teleurgesteld te zijn in de verwerping:  “Na het debat heb ik aangegeven de bezwaren te erkennen en de wet aan te willen passen, maar die kans heb ik niet gekregen. De wet is nooit bedoeld om corona-vaccinaties verplicht te stellen. De wet is bedoeld om kinderen te beschermen en ouders zekerheid te bieden.” Tevens vreest hij voor de gezondheid van kinderen nu de vaccinatiegraad daalt en de kans op uitbraken toeneemt.

TIP! Komt je bachelor- of masterscriptie eraan en zie je daar nu al tegenop? Geen nood, onze online scriptiecursus is terug! In twee intensieve middagen krijg jij de theoretische én praktische handvatten aangereikt om van jouw scriptie een succes te maken. Bekijk alle informatie hier.