Eerste Kamer stemt in met drie wetsvoorstellen betaalbaar wonen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met drie wetsvoorstellen die wonen betaalbaar houden voor een grote groep huurders. Doordat verhuurders maatwerk kunnen toepassen en huurders financieel tegemoet worden gekomen door een tijdelijke huurkorting, komen meer gezinnen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Daarnaast stijgen de huren in de vrije sector de komende drie jaar maximaal 1% plus inflatie. 

Door Bo Geurts

Het gaat om de volgende wetsvoorstellen:

 • Wet Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet
  De inkomensgrens voor sociale huurwoningen van woningcorporaties wordt voor meerpersoonshuishoudens vanaf 2022 voor drie jaar verhoogd (prijspeil 2021: van 40.024 euro naar 44.196 euro). De inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens blijft 40.024 euro (prijspeil 2021). Daarnaast krijgen woningcorporaties vanaf 2022 meer ruimte om lokaal maatwerk toe te passen. Als de druk op de woningmarkt groot is, kan alsnog een sociale huurwoning aan iemand worden toegewezen die een inkomen heeft dat net boven de vastgestelde inkomensgrens is. De lokale vrije toewijzingsruimte wordt dan ook verhoogd naar 15%. Is lokaal maatwerk niet noodzakelijk, dan wordt die ruimte 7,5%.
 • Wet Tijdelijke huurkorting
  Als huurders tijdelijk met financiële problemen zitten, kunnen verhuurders een tijdelijke huurkorting (maximaal drie jaar) geven. Dit kan bijvoorbeeld als een huurder tijdens de lockdown minder inkomsten binnenkrijgt. Hierdoor krijgt de huurder de ruimte om te zoeken naar een woning die beter past bij het nieuwe inkomen.
 • Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten (Initiatiefvoorstel-Nijboer)
  De jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector wordt de komende drie jaar gemaximeerd op 1% plus inflatie. Het gaat om huurwoningen waarbij de kale aanvangshuurprijs boven de toenmalige liberalisatiegrens lag. Voor huurcontracten die in 2021 ingaan, is dat het geval als de kale aanvangshuurprijs hoger is dan 752 euro per maand. Huurverhoging wegens woningverbetering mag wel hoger zijn dan inflatie plus 1%.De maandhuur van mensen met een hoog middeninkomen kan jaarlijks met vijftig euro worden verhoogd. Bij mensen met een hoog inkomen is dit honderd euro. Hierdoor kan een meer passende huur worden gevraagd en draagt deze groep bij aan nieuwbouw of het betaalbaar houden van huren voor mensen met een laag inkomen. Daarnaast kan er worden gekozen door te stromen naar een woning die beter bij het inkomen past, zodat er woningen vrij komen voor huizenzoekers die op de wachtlijst staan.

  Bij geschillen over huurverhogingen kunnen straks alle huurders aankloppen bij de Huurcommissie.