Eerste kamer stemt in met de Wet versterking bestuurskracht

Deze week (14 juni 2016) heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet versterking bestuurskracht (Wvb). Een wet die er voor gaat zorgen dat studenten meer inspraak zullen hebben binnen de onderwijsinstellingen. 

Geschreven door Mark van den Hove

Eerder verscheen er al een artikel over de behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer. Waar toen nog veel discussie bestond over welke rechten er naar de medezeggenschap moesten gaan, was de Eerste Kamer een stuk minder kritisch. Een overweldigende meerderheid stemde voor de Wvb. Enkel SGP en PVV stemde tegen.

Tegenspraak, samenspraak, tegenkracht, zeggenschap of medezeggenschap

Dit zijn woorden die vaak zijn gebruikt tijdens het debat in de Eerste Kamer, de vragen die leefden bij de senatoren zagen op wat het doel van de wetgeving was. De minister was daar duidelijk in; de wet zorgt voor goede tegenspraak. Een bestuur van een onderwijsinstelling is gediend bij een goede tegenspraak (in de vorm van de medezeggenschap), omdat op deze manier beter beleid tot stand zal komen.

Inwerkingtreding

De wet zal gefaseerd in werking treden, de grootste wijziging; de rol van de opleidingscommissies, zal pas per 1 september 2017 in werking treden. De opleidingscommissies krijgen instemmingsrecht op de grootste delen van de OER (alle onderdelen behalve die onderdelen die zien op de eindtermen van de opleiding). Jammer is dat de daadwerkelijke invloed van de opleidingscommissies formeel pas in 2018 te merken zal zijn.