Eerste Kamer neemt nieuwe Alcoholwet aan

De Eerste Kamer heeft dinsdag 15 december ingestemd met de wijziging van de Drank- en Horecawet (DHW). Dit betekent onder meer dat prijsacties met meer dan 25% korting niet langer zijn toegestaan en dat volwassenen die alcohol doorgeven aan minderjarigen strafbaar worden gesteld. Ook is het belangrijk dat eigenaars en medewerkers van horecazaken en slijterijen geen crimineel verleden hebben en ook verder van goed gedrag zijn.

De wijzigingen in de nieuwe Alcoholwet hebben betrekking op prijsvoordelen, verkoop op afstand, wederverstrekking van alcoholhoudende drank, inzet van minderjarige testkopers en stagemogelijkheden. Ook bevat de nieuwe wet wijzigingen ter modernisering of verbetering van de wet, zoals de Landelijke Examencommissie, inrichtingseisen voor horeca- en slijtersinrichtingen en de titel van de wet. Deze wijzigingen volgen uit het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de DHW.

De nieuwe wet bevat in hoofdlijnen de volgende wijzigingen:

  • Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan.
  • Regels voor verkoop op afstand van alcoholhoudende dranken.
  • Strafbaarstelling volwassenen die alcohol doorgeven aan minderjarigen.
  • Uitzondering strafbaarstelling 16- en 17-jarige testkopers in het kader van toezicht.
  • Uitzondering strafbaarstelling 14- en 15-jarige vmbo-leerlingen in het kader van horecastage.
  • Grondslag voor onafhankelijke positie en vergoeding Landelijke Examencommissie (LEC).
  • Intrekken Besluit eisen inrichtingen DHW.
  • Opheffen verbod op toegang slijter door minderjarige.
  • Veranderen van de naam van de wet in Alcoholwet.

Alle informatie over de nieuwe wet is te vinden onder Kamerstukken I 2020/21, 35 337.