Eerste foetus na abortus in bevolkingsregister

Voor het eerst is een foetus na een abortus ingeschreven als persoon in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit meldt het EO-programma NieuwLicht. Een vrouw kreeg spijt van de abortus en heeft met behulp van een advocaat voor elkaar gekregen dat de foetus is ingeschreven. Volgens Don Ceder, advocaat van de vrouw en tevens fractieleider van de ChristenUnie, erkent de overheid hiermee dat er sprake was van een mens.

Door Rose-Marie Mühren

Tot de 24e week van de zwangerschap is abortus toegestaan. Daarna is het afbreken van de zwangerschap strafbaar, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn, zoals de gezondheid van de vrouw of het kind.

Sinds februari kunnen ouders hun doodgeboren kind laten inschrijven. Dit kan met terugwerkende kracht. Volgens de wet is de duur van de zwangerschap niet relevant. Volgens Vera Bergkamp, D66-Tweede Kamerlid en een van de initiatiefnemers van de wet, is er bewust voor gekozen de duur niet in de wet op te nemen. De wet is op het gevoel van ouders gebaseerd. Registratie heeft geen rechtsgevolgen, aldus Bergkamp.

In juridische zin is sprake van een mensenleven vanaf het moment dat een kind ter wereld komt. Voordat de wet in werking trad, zijn geen vragen gesteld tijdens het debat over abortus, maar in de schriftelijke voorbereiding is wel gevraagd naar de rechtsgevolgen van de wet. Die rechtsgevolgen zijn er niet. Er staat niet wanneer een foetus een mens is. Ook dit is een gevoelskwestie, aldus Bergkamp.

Zonder advocaat had de vrouw haar kind overigens ook kunnen laten registeren. Ze zou moeten voldoen aan de juridische eisen, zoals een document waaruit blijkt dat het kind dood is geboren.

Lees ook:
Erkenning voor ouders van doodgeboren kinderen: registratie is mogelijk en
Doodgeboren kinderen hebben voortaan bestaansrecht