‘Eenvoudig’ huiselijk geweld niet langer misdrijf

Een wetsvoorstel maakt in Rusland mogelijk een eind aan ‘eenvoudig’ huiselijk geweld als misdrijf. Het kan voortaan zonder politieonderzoek worden afgedaan als een overtreding. In plaats van twee jaar gevangenisstraf is de maximumstraf in dat geval een geldboete van 470 euro.

Het Russische parlement (Doema, lagerhuis) koos deze maand met een overweldigende meerderheid van 385 tegen 2 stemmen voor het wetsvoorstel. Alleen bij ernstig letsel komt er straks nog een rechter aan te pas. Dat meldt het AD. Wel moet het wetsvoorstel nog een keer door het parlement (hogerhuis) ter goedkeuring.

Het voorstel kwam van de conservatieve politica Yelena Mizulina. In haar toespraak voor de Doema verklaarde ze: “In de traditionele Russische gezinscultuur is de relatie tussen ouders en kinderen gebaseerd op de autoriteit en de macht van de ouders. De wetten moeten die traditie ondersteunen.”

‘Wet van de klappen’
Mizulina benadrukt dat “straffen niet het systeem van sociale waarden moeten tegenspreken”. Volgens haar heeft de “wet van de klappen” de evenredigheid van straffen uit balans gebracht. Eenvoudig huiselijk geweld is naar verhouding gevaarlijker geworden. Als je je eigen kind slaat, dan staat daar twee jaar gevangenisstraf op. Slaat je buurman je kind, dan is dat naar de huidige wetgeving slechts een overtreding. Dat moet volgens haar worden rechtgetrokken. Ook vindt ze het gemak waarmee artikel 116 (huiselijk geweld) van het Russische Wetboek van Strafrecht kan worden ingeroepen, te gevaarlijk. Om het huiselijk geweld aan te tonen, heb je nu nog geen medisch rapport of deskundigen nodig.

Overigens is het niet zo dat huiselijk geweld met invoering van de nieuwe wet in geen enkel geval meer als misdrijf wordt gezien. Het slaan van gezinsleden (vrouwen en kinderen) wordt de eerste keer gezien als overtreding. Herhaling daarvan valt wel onder een misdrijf. Onder ‘eenvoudig huiselijk geweld’ wordt verstaan: een handeling waar fysieke pijn wordt aangebracht, maar die niet leidt tot een verstoring van de gezondheid of invaliditeit. Het gaat hier vooral om het aanbrengen van blauwe plekken.

Duizenden vrouwen en kinderen slachtoffer
Oxana Pushkina van centrumpartij Verenigd Rusland heeft voor het aannemen van de wet in tweede lezing een bijeenkomst georganiseerd in de Doema met deelname van deskundigen en advocaten voor een bespreking van het document. Ze wijst erop dat, volgens de gegevens van het Russische ministerie van binnenlandse zaken (МВД), ieder jaar zeshonderdduizend vrouwen in aanraking komen met huiselijk geweld. Ze zegt ook dat een op de drie vrouwen regelmatig wordt geslagen door haar partner en er ieder jaar tot drieduizend kinderen sterven door hun ouders.

Voorstanders van de wet geven aan dat ze met het nieuwe beleid bescherming krijgen als ze hun kinderen disciplinair straffen. Ze willen graag de rol van de overheid in het gezinsleven kleiner maken. Voorvechters voor vrouwen- en mensenrechten hebben echter de noodklok geslagen. Zij menen dat de wet een compleet verkeerde signaal afgeeft.

Onderzoekster Alena Popova, een van de burgers die tegen het wetsvoorstel, kwam in oktober jongstleden al met een onderzoek, waarbij ze de volgende vraag stelde: “Nu is huiselijk geweld een misdaad. Er ligt een voorstel om dit voortaan als overtreding te zien. Kijkt u hier positief of negatief naar?” Onder vrouwen reageerde 19 procent positief op die vraag, 50 procent antwoordde negatief. 31 procent vond de vraag moeilijk te beantwoorden. De resultaten onder de mannen lagen iets anders: 27 procent reageerde positief, 36 procent negatief en 37 procent vond de vraag moeilijk te beantwoorden.

Het is nog even afwachten of het wetsvoorstel de eindstreep haalt. To be continued dus.