Een nieuwe vorm van lijkbezorging: resomeren

Ter modernisering van de Wet op de lijkbezorging wordt een nieuwe vorm van lijkbezorging mogelijk gemaakt, namelijk het zogeheten ‘alkalische hydrolyse’, ofwel: resomeren. Om dit mogelijk te maken, komt de minister van BZK komend jaar met een wetsvoorstel.

Door Özge Tatar

Volgens de Wet op de lijkbezorging geschiedt de lijkbezorging door begraving of crematie. Daarnaast kan het lichaam ter beschikking worden gesteld aan de wetenschap. De Gezondheidsraad heeft onderzoek gedaan naar de toelaatbaarheid van nieuwe vormen van lijkbezorging. De komst van nieuwe vormen biedt meer ruimte voor het kiezen van een passende vorm van lijkbezorging.

Resomeren

Een van de nieuwe vormen is het resomeren. Bij resomeren wordt het lichaam bij verhoogde temperatuur opgelost in een vloeistof. Na afloop van het resomeren resteren botresten, vloeistof en eventuele medische hulpmiddelen zoals een prothese of een gouden tandvulling. Voor de resterende botresten zal aansluiting worden gezocht bij de regeling voor de as na een crematie. Voor wat betreft de overblijvende vloeistof kan een deel worden meegegeven aan de nabestaanden, het overige deel kan worden afgevoerd via het riool of worden gebruikt voor bijvoorbeeld bemesting.

Duurzaam

Momenteel wordt het resomeren in Nederland alleen toegepast bij de verwerking van dode dieren. Het resomeren wordt gezien als een duurzamer vorm dan het begraven of cremeren. Volgens de Gezondheidsraad voldoet resomeren aan de voorwaarden voor de veiligheid, waardigheid en duurzaamheid, waardoor het  toelaatbaar is als nieuwe vorm van lijkbezorging. Voor de opneming van deze nieuwe vorm zal de huidige Wet op de lijkbezorging worden gewijzigd.