Eén jaar AVG: Autoriteit Persoonsgegevens ontvangt 20.000 klachten

In het eerste jaar van de AVG heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te maken gehad met een toestroom van vragen, klachten en meldingen van datalekken. Sinds de inwerkingtreding van de AVG eind mei vorig jaar heeft de AP bijvoorbeeld ruim twintigduizend klachten ontvangen over vermoedelijke privacyschendingen. Daarnaast hebben 27.000 mensen de toezichthouder telefonisch benaderd over de privacywet. 

Door Kirsten Rolloos

De AP houdt toezicht op de naleving van de AVG. Volgens de AP heerst er een jaar na de inwerkingtreding van de AVG nog veel onduidelijkheid over de nieuwe privacywetgeving. Daarom is de toezichthouder gestart met een nieuwe voorlichtingscampagne: ‘Wat betekent de privacywet voor jou?’. Met deze campagne biedt de AP ondernemers praktische hulp om te voldoen aan hun plichten. Op de campagnewebsite publiceert de AP de komende maanden steeds over een ander onderdeel van de AVG. De campagne is er ook op gericht om het bewustzijn en de kennis over privacyrechten te vergroten.

Hoewel nog niet iedereen op de hoogte is van de betekenis van de nieuwe privacywetgeving, lijken mensen op basis van de cijfers die de AP bekend heeft gemaakt wel degelijk meer bezig te zijn met privacy. Het afgelopen jaar ontving de AP maar liefst 27.000 telefoontjes over de AVG. Ter vergelijking: in 2017 waren dat er 9.500. Ook het aantal klachten over vermoedelijke privacyschendingen en meldingen van datalekken zijn toegenomen. De AP ontving in 2018 bijna 21.000 datalekmeldingen, en ruim twintigduizend klachten. De privacywaakhond is verplicht om iedere klacht en melding in behandeling te nemen. Doordat de AP er diverse nieuwe taken en bevoegdheden bij heeft gekregen, is de AP inmiddels dan ook fors gegroeid.