Een emmer water uit de sloot? Boete!

Nu de zomer al enige tijd aanhoudt, is de grond droger dan ooit. Om de stand van het oppervlaktewater te beschermen, is aangekondigd dat het halen van water uit beken, sloten of vijvers wordt beboet met 550 euro.

Door Jolein Rijkers

De bloemen in de tuin water geven met water uit een sloot, dat mag niet meer. Doe je dat toch en word je betrapt, dan moet er rekening gehouden worden met een boete van 550 euro. Voor bedrijven die het water illegaal gebruiken om bijvoorbeeld hun land te besproeien, is de boete een stuk hoger, namelijk 1500 euro.

Sinds de invoering van het verbod kregen drie bedrijven een boete. Particulieren zijn nog niet beboet. Vanwege de aanhoudende droogte patrouilleert het waterschap per vliegtuig op het illegaal onttrekken van oppervlaktewater wat heeft geleid tot de drie veroordelingen.

Uitzondering op deze regel geldt voor de brandweer: deze mag het water wél oppompen.