Een dashcam als bewijsmiddel gebruiken voor een letselschadezaak. Mag dat?

De dashcam kan met het beeldmateriaal van het verkeersongeval zorgen voor bewijs over de toedracht van het ongeval, de aansprakelijke partij en diens verzekeraar. Maar, mag dit eigenlijk wel? Hoe zit het met de privacy van overige weggebruikers? Meer daarover lees je hieronder.

Door Julia Verschoor

Een dashcam is een kleine videocamera die speciaal gemaakt is om te filmen vanuit een auto of ander voertuig. De dashcams zijn los verkrijgbaar zodat je deze zelf kan plaatsen, of als inbouwapparatuur. De dashcam begint automatisch met filmen zodra de auto gestart wordt. Hierdoor worden alle gemaakte autoritten vastgelegd. In principe zijn alle dashcams hetzelfde, ze filmen de weg aan de voor- en/of achterkant van de auto.

Gerechtvaardigd belang voor schending privacy

Bij het gebruik van een dashcam is het mogelijk dat je een andere weggebruiker filmt, bijvoorbeeld een weggebruiker voor of naast je op de weg. Niet zo’n groot probleem zou je denken, maar dit wordt al anders als de bestuurder van het voertuig herkenbaar in beeld komt. Dan is namelijk de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

Volgens artikel 8 Wbp is de verwerking van personen of een kenteken enkel gerechtvaardigd indien er een grondslag voor de gegevensverwerking is. Overigens is het in Rusland in verband met verzekeringsfraude zelfs verplicht om een dashcam te hebben. Gelukkig is er ook een grondslag voor een verkeersongeval opgenomen in artikel 8 sub f Wbp dat luidt als volgt:

“Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien: 
f. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert”.

Het gebruik van een dashcam bij een verkeersongeval waarbij iemand letselschade oploopt, is een voorbeeld van een dergelijk gerechtvaardigd belang. Bij een discussie omtrent de vraag wie er aansprakelijk is voor een verkeersongeval, bijvoorbeeld of er voorrang verleend moest worden, is dit gemakkelijker te achterhalen. De opname van een dashcam is duidelijk en het is vaak goed te zien waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Het levert echter niet altijd garantie op, de dashcam legt immers alleen vast wat er zich direct voor de auto afspeelt. Voor de schuldvraag kan soms ook van belang zijn wat zich vlak voorafgaand aan het ongeval heeft afgespeeld. Een groot bijkomend voordeel voor het Waarborgfonds: door de opname kan je een bestuurder die doorgereden is gemakkelijker achterhalen door het kenteken dat vastgelegd is te bekijken.

Allemaal een dashcam aanschaffen?

In juni 2015 moedigde Ernst Koelman van Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) al aan om een dashcam te gebruiken. De camera zorgt ervoor dat verdachten van een verkeersmisdrijf met letselschade niet meer met een smoesje ervan afkomen. Daarnaast kan je zelf ook getuige zijn van een ongeval waarbij de beelden van jouw dashcam zeer relevant kunnen zijn. Blind afgaan op enkel camerabeelden kan helaas nog niet. De beelden kunnen bewerkt zijn of een verkeerde plaatsaanduiding hebben. Daarnaast wordt het tot nu toe altijd gebruikt in combinatie met getuigenverklaringen zodat het nog niet een volwaardig op zichzelf staand bewijsmiddel is. Hiervoor zijn er nog teveel onzekerheden. Ik zou zeggen: een mooi doel voor de toekomst.

Wees alert!

Het hebben en gebruiken van een dashcam kan echter ook nadelig voor de bestuurder
uitpakken. Een 30-jarige Roemeense vrachtwagenchauffeur werd onlangs veroordeeld tot acht maanden cel nadat hij een ongeval veroorzaakte op een snelweg nabij Londen. De dashcam legde vast hoe hij zeker twee minuten naar zijn mobiele telefoon keek. Doordat de Roemeen met zijn mobieltje bezig was, heeft hij niet op het verkeer voor hem kunnen anticiperen waardoor hij op een rij stilstaande auto’s inreed.

Het enkel hebben van een dashcam waarborgt dus nog niet de veiligheid in het verkeer, maar het kan zeker de zaak van een letselschadeslachtoffer dat met bewijsproblematiek stoeit, versterken.