Duurzaamheidsinitiatief stimuleert juristen

Het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen en het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen roepen juristen uit verschillende sectoren op een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van hun organisatie en de transitie naar een duurzame economie en samenleving.  Aanleiding voor dit initiatief is de door de overheid vorig najaar gelanceerde publiekscampagne ‘Iedereen Doet Wat’

Door Bo Geurts

Het duurzaamheidsinitiatief heet ‘Jurist Doet Wat’.  Volgens de instanties kunnen juristen een bijdrage leveren op de volgende manieren:

  • analyseren waar wet- en regelgeving verduurzaming in de weg staat of aangepast zou kunnen worden;
  • best practices delen en modelcontracten, contractuele clausules ontwikkelen; en
  • juridische vragen signaleren.

Vorig jaar zijn klimaattafels geïntroduceerd om bewustwording en kennisdeling te bevorderen. De resultaten van de praktische bijdragen van de klimaattafels worden tijdens een online inspiratiesessie op 30 september a.s. gepresenteerd. Hier vinden plenaire presentaties met algemene onderwerpen en deelsessies plaats rond verschillende thema’s van de klimaattafels. De directeur van Stichting Urgenda, Marjan Minnesma, zal de bijeenkomst openen.

Doorkijkje naar de Omgevingswet

Het duurzaamheidsinitiatief past goed in de geest van de Omgevingswet. De nieuwe Omgevingswet moet namelijk de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen waarborgen. Dit volgt uit het Klimaatakkoord. Het doel van het Klimaatakkoord is een vermindering van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050.