Duurzaam wetsvoorstel: recht op reparatie

De Europese Commissie heeft een voorstel aangenomen dat het makkelijker moet maken om kapotte producten te laten repareren. Dit recht op reparatie heeft tot doel de hoeveelheid afval te reduceren en consumenten geld te laten besparen. Hiermee wordt de Europese Green Deal ondersteund, dat tot doel heeft van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken.

De afgelopen decennia werd, ook door producenten zelf, vaak voorkeur gegeven aan het vervangen van gebrekkige producten in plaats van deze te repareren. Al helemaal nadat de wettelijke garantie verlopen is hebben consumenten eerder de neiging een nieuw product te kopen dan deze te laten herstellen. Hierdoor lopen zij per jaar gemiddeld 12 miljard euro mis. Het recht op reparatie gaat hier verandering in brengen.

Wat houdt het in?

Het voorstel kent extra rechten toe aan consumenten, zowel in de garantieperiode als daarna.  Binnen de garantietijd worden verkopers verplicht reparatie aan te bieden, tenzij dit duurder blijkt dan vervanging. Als deze periode verstreken is, krijgen klanten het recht om reparatie te eisen. Deze producten moeten natuurlijk technisch gezien wel gerepareerd kunnen worden.

Door een Europese kwaliteitsnorm voor reparatiediensten te ontwikkelen kunnen reparateurs door de gehele EU zich aan een minimale kwaliteitseis verbinden, waardoor consumenten van hen een bepaalde bekwaamheid kunnen verwachten. Met een online reparatieplatform moet het gemakkelijker worden om een reparateur of verkoper van gerepareerde spullen in de buurt te vinden.

Hoe nu verder?

Het voorstel moet nog worden aangenomen door het Europees Parlement en de Raad. Als dit gebeurt zal het voorstel worden omgezet in een richtlijn. Dit betekent in de praktijk dat de Lidstaten zelf nationaal recht moeten vormen om aan de eisen die in de richtlijn gesteld zijn te voldoen. Hier krijgen zij doorgaans 2 jaar de tijd voor.