DUO mag reisgegevens van studenten opvragen

Afgelopen week heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat DUO bij vermoedens van fraude de reisgegevens van een student mag opvragen. In tegenstelling tot wat de rechtbank Gelderland in 2016 besloot, besloot de Centrale Raad van Beroep dat deze inbreuk op de privacy van studenten is toegestaan.

Door Deborah van Spelde

Fraudebestrijding
Om fraude tegen te gaan, controleert DUO regelmatig of uitwonende studenten daadwerkelijk uitwonend zijn en of zij terecht een basisbeurs voor uitwonenden ontvangen. In sommige gevallen vraagt DUO daarom reisgegevens op. Indien blijkt dat een student vrijwel dagelijks reist vanaf de woonplaats van zijn of haar ouders, dan kan dit een aanwijzing zijn dat de student fraude pleegt en onterecht te veel studiefinanciering ontvangt.

Inbreuk op privacy
De afgelopen jaren heeft DUO van 377 studenten de reisgegevens opgevraagd. Maar hoe zit het met de privacy van de student? In tegenstelling tot de rechtbank Gelderland heeft de Centrale Raad van Beroep erkend dat er bij het opvragen van reisgegevens sprake is van een inbreuk op privacy. Wel oordeelt de Raad dat deze inbreuk gezien het doel, namelijk fraudebestrijding, niet zo ernstig is dat deze ontoelaatbaar is.

Aanvullend bewijs
Opgevraagde reisgegevens dienen echter wel te worden ondersteund door ander bewijs, omdat studenten een verklaring zouden kunnen hebben voor afwijkend reisgedrag. Zo kan DUO als extra bewijs bijvoorbeeld huisbezoeken afleggen om te controleren of de student daadwerkelijk op het opgegeven adres woont. In onderhavige zaak zijn slechts de reisgegevens van de student als bewijs aangevoerd. De eerder onterecht toegekende studiefinanciering kon dan ook niet terug worden gevorderd van de desbetreffende student.

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is hier te vinden.