Dreiging rechtszaak over verengelsing onderwijs

Beter Onderwijs Nederland (BON) dreigt met een rechtszaak tegen de staat vanwege doorgeschoten ‘verengelsing’ van het onderwijs als in de plannen van een nieuw kabinet niet uitdrukkelijk is opgenomen dat de overheid ernst zal maken met de handhaving van artikel 7.2 van de Wet op het Hoger Onderwijs.

Door Jolein Rijkers en Sylvia Kuijsten

In dat artikel is bepaald dat onderwijs en de examens in beginsel worden afgenomen in het Nederlands. Een andere taal is volgens deze wet alleen toegestaan bij wijze van uitzondering, zoals wanneer die andere taal het studieobject is, er sprake is van een gastcollege van een buitenlandse docent of ‘indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt’. Dat staat op de website van Beter Onderwijs Nederland.

Instellingen in het hoger onderwijs houden zich volgens BON al jaren niet aan het artikel. ‘Momenteel spelen vooral financieel-economische overwegingen een belangrijke rol bij de verengelsing van het hoger onderwijs in Nederland, ten koste van de maatschappelijke taak die het hoger onderwijs ook met betrekking tot onze eigen taal en cultuur dient te vervullen,’ zo meldt de website. ‘Ook gaat de verengelsing ten koste van de kwaliteit van het hoger onderwijs, omdat studenten en docenten de taal onvoldoende beheersen om zich er genuanceerd in te kunnen uitdrukken. Gezien het feit dat de beheersing van het Nederlands bij studenten al zeer te wensen overlaat, valt niet te verwachten dat een paar cursussen Engels verandering zullen brengen in deze situatie.’

Volgens BON-voorzitter Ad Verbrugge is het trekken van buitenlandse studenten ook een reden voor de verengelsing van het onderwijs. ‘En dat terwijl veel docenten het Engels onvoldoende beheersen om gedegen onderwijs te kunnen geven.’ Daarnaast denkt hij dat Nederlandse studenten niet in dezelfde mate kennis kunnen vergaren als zij lessen in het Engels krijgen in plaats van in hun moedertaal.

In de Tweede Kamer vindt BON in ieder geval steun. D66’er Paul van Meenen zegt dat het ‘niet zo moet zijn dat de overstap naar de Engelse taal een verdienmodel voor het hoger onderwijs is en dat is nu wel het geval’. Ook CDA en SP vinden dat het Engelstalige onderwijs ten koste gaat van de kwaliteit van het Nederlands.

To be continued dus.