Doodgeboren kinderen hebben voortaan bestaansrecht

Kinderen die dood geboren worden, hadden voorheen geen bestaansrecht. Door een wetswijziging van de Basisregistratie personen (BRP) is dit nu veranderd.

Ouders mogen hun in de buik overleden kindje vanaf heden, ook met terugwerkende kracht, aangeven bij de burgerlijke stand. Een petitie, die ruim tachtigduizend keer werd ondertekend, vormde de aanleiding voor de wijziging.

Alle doodgeboren kinderen kunnen worden aangegeven, ongeacht de duur van de zwangerschap. Het kabinet verwacht dat dit jaarlijks 550 keer zal gebeuren. Bij een miskraam tijdens de eerste vier maanden is wel extra documentatie nodig in de vorm van een akte van geboorte.

De wetswijziging is het gevolg van een jarenlange strijd van een grote groep ouders van wie het kindje levenloos ter wereld kwam. Veel van hen ervaren het als een groot emotioneel gemis dat ze hun baby niet kunnen laten registreren. Ook komen zij niet in aanmerking voor een uitvaartverzekering.