Dit zijn de nieuwe ministers J&V en Rechtsbescherming

De afgelopen dagen werden steeds meer namen van de ministers in het nieuwe kabinet bekend. Ook is inmiddels duidelijk wie de ministeriële posten op het Ministerie van Justitie & Veiligheid zullen gaan bemannen.

Minister van Justitie & Veiligheid: Dilan Yesilgöz

VVD’er Dilan Yesilgöz (44) verruilt haar functie als staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat voor de ministerpost van Justitie & Veiligheid. De bekendmaking leverde onder juristen op Twitter gefronsde wenkbrauwen op, mede door een fragment bij Op1 in februari 2020, waarin zij met strafrechtadvocaat Job Knoester discussieert over het monitoren van terroristen en daarbij de plank misslaat.

Yesilgöz heeft geen rechtenstudie gevolgd, laat staan een meestertitel op zak, een unicum voor een Nederlandse Justitie-minister. Tegelijkertijd is een juridisch papiertje zeker geen garantie voor succes, zo bewijst de geschiedenis: oudgedienden Ivo Opstelten (tussen 2010 en 2015 minister van – toen nog – Veiligheid en Justitie) en Ard van der Steur (minister V&J tussen 2015 en 2017) moesten hun ministerschap voortijdig staken. ‘Je kunt er dus over twisten of het ontbreken van zo’n titel een bezwaar is,’ zegt parlementair historicus Bert van den Braak (Universiteit Maastricht) tegen het AD. ‘Ik kan me goed voorstellen dat een juridische achtergrond belangrijk is voor zo’n post. Dat ze die ontbeert, is misschien niet onoverkomelijk, maar het lijkt me niet zo handig.’

Minister voor Rechtsbescherming: Franc Weerwind

Ook Franc Weerwind (57), sinds 2015 burgemeester van Almere, mag zichzelf geen meester in de rechten noemen. De D66’er studeerde Bestuurskunde in Leiden. Net als Yesilgöz heeft hij al wel de nodige politieke ervaring. Daarnaast schreef hij onder andere mee aan het verkiezingsprogramma van D66. In oktober 2021 liet Weerwind nog weten dat zijn hart in Almere ligt en hij een eventuele ministerpost niet zou vervullen. Dat lijkt te zijn veranderd, waardoor hij op 10 januari hoogstwaarschijnlijk tezamen met zijn kersverse collega’s op het bordes zal staan.

De nieuwe staatssecretaris van Asiel & Migratie, VVD’er Eric van der Burg (56), heeft wel een juridische achtergrond: hij studeerde van 1984 tot 1992 Nederlands recht en notarieel recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU), maar maakte deze studies niet af. Van der Burg is sinds 1987 actief in de Amsterdamse politiek en beheerde als wethouder en tweede loco-burgemeester van Amsterdam onder andere de portefeuilles Zorg en Welzijn, Sport en Recreatie, Organisatie en Integriteit en Dierenwelzijn.

Reactie NOvA

In een schriftelijke reactie zegt de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) over de twee aanstellingen: ‘Wij zullen de politieke keuzes van de bewindspersonen ondersteunen en bekritiseren waar nodig, zoals wij dat ook bij hun voorgangers hebben gedaan. Daarnaast gaan we ervan uit dat het kabinet werk maakt van de dossierkennis van hun ambtenaren, daarmee wordt het ontbreken van een meestertitel ondervangen.’

Lees ook: Het regeerakkoord: dit staat studenten te wachten