In een notendop: dit moet je weten over de Provinciale Statenverkiezingen (+stemwijzers)

Op woensdag 20 maart kunnen we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Naast de keuze van de provinciale volksvertegenwoordigers bepalen de uitslagen van deze verkiezingen ook de samenstelling van de Eerste Kamer. Dit moet je weten.

  1. De Provinciale Statenverkiezingen vinden eens per vier jaar plaats.
  2. De vertegenwoordigers in het provinciaal bestuur – de statenleden – beslissen over zaken als ruimtelijke ordening, infrastructuur en natuur- en milieubeleid. Ze controleren het provinciaal bestuur, dat bestaat uit de Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning.
  3. Het aantal statenleden is afhankelijk van het inwonertal van een provincie en varieert, volgens artikel 8 Provinciewet, van minimaal 39 bij kleine provincies (tot 400.000 inwoners) tot maximaal 55 bij grote provincies (meer dan 2 miljoen inwoners). Zo telden de Provinciale Staten in 2016 570 leden, maar waren dat er in 2005 nog 746. Meer informatie daarover vind je hier.

Stemhulp per provincie

Nog geen idee op wie je wilt stemmen of op wie er gestemd kan worden? Per provincie is een stemwijzer beschikbaar:

Waterschappen

Ook wordt er op 20 maart gestemd voor de waterschappen. Nederland telt 21 waterschappen, die allemaal dezelfde drie hoofdtaken hebben: het beheer van waterkeringen (zoals dijken en sluizen), het regionale waterbeheer (niet te veel, niet te weinig water) en het schoonmaken van afvalwater. De waterschappen produceren dus geen drinkwater. Die rol is weggelegd voor waterleidingsbedrijven.

Als inwoner van Nederland betaal je jaarlijks waterschapbelasting. Er zijn drie verschillende vormen: watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Welke belasting je betaalt, is afhankelijk van je situatie (lees daarover hier meer). Waarom is het belangrijk om ook voor de waterschappen je stem uit te brengen? Simpel, tijdens de verkiezingen bepaal jij wat het bestuur van jouw waterschap met het belastinggeld gaat doen.

Stemhulp per postcode voor de waterschappen vind je hier.

Nog een rustig bekijken wat de Provinciale Staten nu precies doen? Bekijk dan deze animatie van de NOS.