In een notendop: dit moet je weten over de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen (+ stemwijzers)

Op woensdag 15 maart kunnen we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschappen. Dit moet je weten.

Provincies

  1. De Provinciale Statenverkiezingen vinden eens per vier jaar plaats.
  2. De vertegenwoordigers in het provinciaal bestuur – de statenleden – beslissen over zaken als ruimtelijke ordening, infrastructuur en natuur- en milieubeleid. Ze controleren het provinciaal bestuur, dat bestaat uit de Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning.
  3. Het aantal statenleden is afhankelijk van het inwonertal van een provincie en varieert, volgens artikel 8 Provinciewet, van minimaal 39 bij kleine provincies (tot 400.000 inwoners) tot maximaal 55 bij grote provincies (meer dan 2 miljoen inwoners). Zo telden de Provinciale Staten in 2016 570 leden, maar waren dat er in 2005 nog 746. Meer informatie daarover vind je hier.
Stemhulp per provincie

Nog geen idee op wie je wilt stemmen of op wie er gestemd kan worden? Bij het Kieskompas, de stemwijzer bedoeld voor heel Nederland, kun je je postcode of gemeentenaam invullen, waarna je middels allerlei vragen komt te weten bij welke partij jouw opvattingen passen. De kieswijzer MijnStem werkt op dezelfde manier.

Daarnaast biedt de Stemwijzer stemhulp voor de provincies Drenthe, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel. Ook is er Young Voice, dat zich richt op de jongere kiezers in Drenthe en Limburg. Verder is er natuurlijk de Jongeren Kieswijzer. Deze stemhulp is echter niet bedoeld om te achterhalen welke partij het beste bij je past. Aan de hand van tien stellingen maakt de kieswijzer duidelijk hoe belangrijk het is om te gaan stemmen.

Waterschappen

Ook wordt er op 15 maart gestemd voor de waterschappen. Nederland telt 21 waterschappen, die allemaal dezelfde drie hoofdtaken hebben: het beheer van waterkeringen (zoals dijken en sluizen), het regionale waterbeheer (niet te veel, niet te weinig water) en het schoonmaken van afvalwater. De waterschappen produceren dus geen drinkwater. Die rol is weggelegd voor waterleidingsbedrijven.

Als inwoner van Nederland betaal je jaarlijks waterschapbelasting. Er zijn drie verschillende vormen: watersysteemheffing, zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing. Welke belasting je betaalt, is afhankelijk van je situatie (lees daarover hier meer). Waarom is het belangrijk om ook voor de waterschappen je stem uit te brengen? Simpel, tijdens de verkiezingen bepaal jij wat het bestuur van jouw waterschap met het belastinggeld gaat doen.

Stemhulp Waterschappen

Vind je het nog wat vaag? Kijk dan hier per postcode wat de uitdagingen in jouw regio zijn met betrekking tot waterbeheer. Wil je concrete stemhulp voor de Waterschappen? Dan kun je terecht bij MijnStem.

Lees je in: artikelen en fragmenten over de verkiezingen

Je nog verder verdiepen in de verkiezingen? Kijk dan bijvoorbeeld het EenVandaag Verkiezingsdebat. Lees daarnaast op nu.nl diverse vragen en antwoorden over de verkiezingen. Verder kun je de NOS Campagneblog volgen en de Democrachine invullen om meer informatie over de verkiezingen te krijgen.