Diefstal van fietszadel leidt tot ontslag

Een ambtenaar van de gemeente Zuidplas werd terecht ontslagen nadat hij zijn kapotte fietszadel verving door een exemplaar uit het opslaghok van de gemeente, zo oordeelt de rechtbank Den Haag. Hiermee kwam er einde aan zijn onberispelijke dienstverband van ruim 12 jaar.

Begin mei betrad de medewerker de opbergplaats in Nieuwerkerk aan den IJssel, waar de gemeente rondslingerende voorwerpen zoals fietsen bewaard. Hier verwisselde hij zijn eigen kapotte zadel met een zadel van een fiets uit het hok. De voorwerpen worden op een gegeven moment afgevoerd en vernietigd, zo was bekend bij de ambtenaar.

Ontslag op staande voet

Zijn werkgever kwam via camerabeelden achter de gedraging van de ambtenaar en ging met hem in gesprek. De man erkende het wegnemen van het zadel, maar gaf wel aan dat hij geen ‘kwade bedoelingen’ had. De gemeente besloot hem op staande voet te ontslaan, omdat de man volgens hen het slot van het opslaghok had geforceerd en daarnaast diefstal had gepleegd. De ambtenaar was het hier niet mee eens en stelde dat hij het slot niet geforceerd had. Daarnaast vond hij dat het ontslag een te zware straf, mede gezien zijn lange, smetteloze dienstverband. Daarom stapte hij naar de rechter en eiste een ontslagvergoeding van zo’n 66.000 euro bruto.

De uitspraak

Tijdens de zitting werd duidelijk dat de opbergplaats sinds begin 2023 wordt “afgesloten met een ketting, een discusslot en een penslot en van camerabeveiliging is voorzien.” Dit was volgens de gemeente nodig omdat er geregeld dingen verdwenen. Hoewel de man geen bevoegdheid had de ruimte te betreden, wist hij de schuifdeur op een flinke kier te krijgen. Hierdoor heeft hij zich naar binnen kunnen wurmen. Hiermee kwam vast te staan dat de ambtenaar de deur geforceerd had. Omdat de man zonder toestemming van de gemeente zijn fietszadel verwisselde, stond ook de wederrechtelijke toe-eigening vast. De rechtbank oordeelde dan ook dat met de diefstal de man het vertrouwen van de gemeente ernstig heeft beschaamd en hen daarmee een “dringende reden heeft gegeven om hem op staande voet te ontslaan.” De gemeente heeft hiermee terecht een signaal af dat dit soort integriteitsschendingen niet getolereerd worden, zo stelt de rechter.

Het feit dat de man zich niet eerder aan integriteitsschendingen schuldig had gemaakt en de geringe waarde van het zadel zijn wel reden voor de rechter om de gemeente de helft van zijn transitievergoeding te betalen, wat neerkomt op een bedrag van zo’n 7000 euro.