Deze wetten en regels veranderen in 2017 voor rechtenstudenten

Per 1 januari zijn verschillende wetten en regels veranderd. Ook staan er nog de nodige veranderingen op de planning voor dit jaar.

Alles bij elkaar zijn er dat nogal wat; teveel om allemaal te bespreken, maar in dit artikel lichten we er een aantal uit die van toepassing (kunnen) zijn op (rechten)studenten.

1] Studiepunten kunnen niet meer vervallen
Door trage besluitvorming kunnen studiepunten sinds 1 januari niet meer vervallen, zo lijkt het. Dit zou alleen maar moeten kunnen als de getoetste kennis aantoonbaar verouderd is, vinden de meeste parlementariërs. Bovendien moeten de persoonlijke omstandigheden van studenten meewegen, net als bij een bindend studieadvies in het eerste jaar. Meer daarover lees je hier.

2] Het minimumloon wordt verhoogd

minimum

Bron: Rijksoverheid

Daarnaast wordt het minimumjeugdloon vanaf juli in twee stappen afgeschaft vanaf 21 jaar. Daardoor krijgen jongeren een volwaardig salaris. Meer daarover vind je hier.

3] Systeem autobelasting wordt eenvoudiger
Dat gebeurt stapsgewijs tussen 2017 en 2020. Hier lees je daar meer over.

4] Verandering vermogen m.b.t. huur- en zorgtoeslag
De inkomens- en vermogensbedragen die je maximaal mag hebben om in aanmerking te kunnen komen voor huurtoeslag en zorgtoeslag zijn veranderd. Geen recht meer op deze toeslagen? Zet ze dan stop via toeslagen.nl, anders moet je dat aan het eind van het jaar weer terugbetalen!

5] Inwerkingtreding Wijziging onderwijswetten i.v.m. versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen
Het wetsvoorstel bevat voorstellen tot wijziging van de onderwijswetten ten behoeve van de versterking van de bestuurskracht in het onderwijs. Het gaat met name om het versterken van de positie van medezeggenschapsraden (zij krijgen meer inspraak in de benoeming en ontslag van bestuurders van de onderwijsinstellingen) én specificeert de positie van opleidingscommissies. Meer informatie daarover vind je hier.

6] Wijziging tarieven ID-kaart of paspoort
In de meeste gevallen ga je voor de aanvraag van ID-kaart of paspoort ietsje meer betalen. Een kostenplaatje vind je hier.

Nog meer wijzigingen voor studenten die hierboven niet staan genoemd? Laat ze achter in de reacties!